Z remontu ulicy Zielonej cieszą się: (od lewej) Sławomir Owczarek, dyrektor Biura do spraw inwestycji Urzędu Gminy Włoszczowa, burmistrz Grzegorz Dziubek oraz prezes Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Paweł Strączyński.

Mieszkańcy ulicy Zielonej we Włoszczowie wreszcie doczekają się asfaltu. Burmistrz podpisał umowę z wicewojewodą na dofinansowanie budowy drogi (wideo)

Po dwóch latach starań gmina Włoszczowa otrzymała pieniądze z budżetu państwa na remont około 300 metrów ulicy Zielonej. 18 lipca burmistrz podpisał z wicewojewodą umowę na dofinansowanie.

Od lat mieszkańcy zabiegali o remont tej niewielkiej uliczki w mieście, jednej z ostatnich o nawierzchni tłuczniowej, przy której prężnie rozwija się budownictwo jednorodzinne. Upominał się też wielokrotnie o nią radny miejski Zbigniew Woldański.

Niebawem ta droga, którą Urząd Gminy określa mianem „księżycowej”, zyska dywanik asfaltowy o długości 359 metrów, tyle samo chodnika po jednej stronie i 8 metrów po drugiej stronie drogi, oświetlenie (11 słupów), kanalizację deszczową (764 metry) oraz nowy wodociąg na długości 134 metrów.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, z którego gmina otrzymała około 830 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu państwa (50 procent). Wartość kosztorysowa zadania to ponad 1,65 miliona złotych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe. Inwestycja ma być zrealizowana do 21 października.

W czwartek, 18 lipca wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski podpisał umowę z burmistrzem Grzegorzem Dziubkiem oraz skarbnikiem gminy Dariuszem Górskim na dofinansowanie modernizacji ulicy Zielonej (fot. UG Włoszczowa).

O remont ulicy Zielonej gmina Włoszczowa starała się od trzech lat. Trzy razy ubiegała się o środki zewnętrzne. Po raz pierwszy złożyła wniosek o dofinansowanie we wrześniu 2017 roku, a drugi wiosną 2018. Ta droga gminna czekała na liście rezerwowej rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W końcu udało się pozyskać dotację państwową.

/RB/

UDOSTĘPNIJ