Uczestnicy uroczystego otwarcia zrewaloryzowanego murowańca w Moskorzewie.

Murowaniec uroczyście otwarty. Najstarszy zabytek Moskorzewa zyskał drugie życie i będzie izbą historii tej ziemi

24 czerwca otwarto uroczyście zrewaloryzowany murowaniec – najstarszy zabytek ruchomy gminy Moskorzew, pochodzący z XVI wieku. Otwarcie zorganizowano z pompą, w duchu epoki.

Spod Urzędu Gminy wyruszyły w kierunku murowańca dwie bryczki. W pierwszym powozie konnym jechały władze samorządowe, a w drugim zaproszeni goście z warszawskiej Fundacji Most the Most oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podczas przejazdu śpiewał i przygrywał na akordeonie radny powiatu jędrzejowskiego Leszek Wawrzyła. Pod dotarciu na miejsce głos zabrał jako pierwszy wójt Moskorzewa.

Wszystko miało wyglądać tak, jak kiedyś. Te bryczki są po to, żebyśmy na chwilę wrócili do XVI wieku, z którego pochodzi nasz murowaniec. Ten budynek zyskał drugie życie i powstał praktycznie na nowo. Potrzebne są nam zabytki i kultywowanie pamięci o naszych przodkach – mówił Marcin Wiekiera, dziękując warszawskiej Fundacji Most the Most za dofinansowanie gminnej inwestycji oraz miejscowemu Stowarzyszeniu Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi, które bardzo zaangażowało się w urządzenie zabytku i jest obecnie opiekunem tego miejsca.

Jednocześnie nowy wójt Moskorzewa zapowiedział, że teren całego parku podworskiego również zostanie w najbliższej przyszłości odnowiony, żeby był piękną wizytówką gminy.

Rys historyczny całego zespołu pałacowo-dworskiego w Moskorzewie, czyli XVI-wiecznego murowańca, jak również XIX-wiecznej oficyny dworskiej (dworu Potockich) oraz przylegającego do tych budynków parku podworskiego przedstawiła Maria Wesoła, prezes Stowarzyszenia Wielu Pokoleń.

Dla lokalnej społeczności ten budynek ma ogromne znaczenie historyczne i kulturalne. Odrestaurowany obiekt będzie stanowił Izbę Historii Ziemi Moskorzewskiej, będzie miejscem warsztatów poświęconych życiu naszych przodków – podkreślała Maria Wesoła, której stowarzyszenie będzie sprawowało opiekę nad murowańcem.

Róża Zabojszcz, menedżer do spraw komunikacji i PR w Fundacji Most the Most, przypomniała, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców, gmina Moskorzew w 2022 roku wygrała konkurs „Nasz zabytek” ogłoszony przez fundację w województwie świętokrzyskim, zdobywając 1 miejsce spośród 34 zgłoszonych zabytków i otrzymując nagrodę w wysokości 1 miliona złotych.

Jest nam niezmiernie miło, że tak pięknie to wyszło. Sam obiekt jest fantastyczny. Dodam, że jest to najstarszy zabytek spośród 32 w całym kraju, które dofinansowaliśmy – stwierdziła przedstawicielka warszawskiej fundacji Róża Zabojszcz.

Po przemówieniach okolicznościowych krótki występ pieśni ludowych dał zespół Moskorzewianie, a następnie władze Gminy i zaproszeni goście przecięli wstęgę do wyremontowanego murowańca. Na koniec uczestnicy zwiedzili odnowiony zabytek od środka. Byli pod wielkim wrażeniem jego urządzenia.

Przypomnijmy, że odbiór końcowy murowańca odbył się w kwietniu. Tak zwana rewaloryzacja objęła kompleksowy remont całego budynku, a więc wymianę więźby dachowej i pokrycia, renowację ścian, stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace remontowe wewnątrz. Prace trwały niespełna rok. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych z Łodzi.

Inwestycja kosztowała przeszło 1 milion złotych, z czego 1 milion stanowił wspomniany grant od fundacji. Samorząd dołożył ze swojego budżetu jedynie 50 tysięcy zł. Odnowiony budynek został umeblowany i przekazany w użytkowanie miejscowemu Stowarzyszeniu Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi.

To nie były jedyne prace związane z ratowaniem zabytków ruchomych Moskorzewa w parku podworskim. Pod koniec 2022 roku zakończył się też pierwszy etap prac związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku sąsiadującej z murowańcem XIX-wiecznej oficyny dworskiej.

Inwestycja kosztowała około 825 tysięcy złotych, z czego 262 tysiące dofinansowania Gmina Moskorzew pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostałą kwotę pokryła ze swojego budżetu. Samorząd przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu na rewitalizację parku.

/RB/

UDOSTĘPNIJ