2 czerwca moskorzewski murowaniec zobaczyły po raz pierwszy na żywo przedstawicielki warszawskiej Fundacji Most the Most.

Murowaniec z Moskorzewa wygrał konkurs w województwie. W nagrodę otrzyma milion złotych na rewaloryzację

Pochodzący z drugiej połowy XVI wieku budynek dworski – tak zwany „murowaniec” w Moskorzewie został zwycięzcą konkursu Fundacji Most the Most „Nasz zabytek” w województwie świętokrzyskim. W nagrodę otrzyma grant w wysokości 1 miliona złotych na rewaloryzację i dostosowanie zabytku do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Mieszkańcy podsunęli blisko 30 pomysłów.

2 czerwca w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie odbyło się pierwsze spotkanie władz samorządowych i mieszkańców gminy z przedstawicielkami działającej przy Banku Gospodarstwa Krajowego Fundacji Most the Most w Warszawie, podczas którego moskorzewianie przedstawili swoje pomysły, jaką funkcję społeczną powinien pełnić ich zabytek po przeprowadzeniu w nim prac modernizacyjnych. Panie z fundacji, które po raz pierwszy gościły na ziemi włoszczowskiej, mogły też zobaczyć na własne oczy, jak wygląda nadgryziony przez ząb historii moskorzewski zabytek. 

Do 6 czerwca mieszkańcy gminy Moskorzew mieli czas na decyzję, jak ich murowaniec ma służyć lokalnej społeczności przez następne lata. Do warszawskiej Fundacji Most the Most wpłynęło w sumie 27 zgłoszeń. Lokalna izba historii, miejsce spotkań międzypokoleniowych z warsztatami i nauką dla najmłodszych, miejsce integracji społecznej i międzypokoleniowej, punkt informacji turystycznej – to tylko kilka przykładów pomysłów zgłoszonych przez lokalną społeczność.

Fundacja przeanalizuje wszystkie pomysły, a ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właścicielem zwycięskiego zabytku, po zasięgnięciu opinii konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy na wypłatę grantu fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację obiektu oraz dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych – informuje organizacja.

Przypomnijmy, że w lutym warszawska fundacja ogłosiła w województwie świętokrzyskim pierwszy konkurs, w którym mieszkańcy zgłaszali zabytki, którym chcieliby przywrócić dawną świetność. Mocno zaangażowała się zwłaszcza społeczność Moskorzewa, co zaowocowało zdobyciem pierwszego miejsca w regionie i otrzymaniem imponującej nagrody w kwocie 1 miliona złotych na odrestaurowanie zaniedbanego obiektu. Wniosek do konkursu przygotował wójt gminy Andrzej Walasek.

Kilka słów o murowańcu
Murowaniec należy do kompleksu dworskiego w Moskorzewie. W jego skład wchodzą także dwór, tak zwana oficyna oraz park. To jedyny taki zabytkowy kompleks w gminie. To tutaj toczyła się historia powstania Moskorzewa. Według Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest to budynek gospodarczy (spichlerz) z XVI wieku, były zbór ariański, znajdujący się na terenie dawnego folwarku dworu Potockich z XVIII wieku. Dzięki oddolnej inicjatywie Stowarzyszenia Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi w Moskorzewie zabytek ten otrzymał dofinansowanie na wykonanie ekspertyzy budowlanej. Dzięki niej gmina mogła poczynić kolejny krok i skompletować niezbędne dokumenty umożliwiające wykonanie renowacji budynku. 13 kwietnia samorząd otrzymał od starosty włoszczowskiego pozwolenie na przeprowadzenie prac remontowych (w tym wykonanie instalacji elektrycznej) oraz odtworzenie pierwotnego stanu obiektu.

/RB/

Zobacz również: https://www.moja-gazeta.com.pl/zabytkowy-murowaniec-w-moskorzewie-zostanie-wyremontowany-jest-pozwolenie-na-budowe-gmina-czeka-na-dofinansowanie

UDOSTĘPNIJ