Uczestnicy nadzwyczajnego zjazdu powiatowych struktur strażackiego związku strażaków ochotników (fot. Bartłomiej Robak).

Nadzwyczajny zjazd strażaków w Kluczewsku. Sześciu zasłużonych druhów zostało członkami honorowymi związku

28 maja w Kluczewsku odbył się nadzwyczajny zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we Włoszczowie. Głównym punktem spotkania było przyjęcie w poczet członków honorowych sześciu zasłużonych druhów, w tym pierwszego powiatowego prezesa związku – Wiktora Krotli.

Do tego grona dołączyli również: Stanisław Dziewięcki, Tadeusz Ciosek, Antoni Drej, Zbigniew Kozieł oraz Stanisław Herej. Wszyscy, zgodnie ze statutem związku, pełnili funkcje we władzach strażackich struktur powiatowych przynajmniej trzy kadencje (15 lat). Podziękowania za działalność w strukturach otrzymał również były członek zarządu – Jan Chołubek.

Do zarządu włączono dwie osoby – Rafała Pacanowskiego oraz kapelana powiatowego strażaków księdza Leszka Dziwosza.

W uroczystym zjeździe w Kluczewsku uczestniczyli komendanci Państwowej Straży Pożarnej – generał Krzysztof Ciosek oraz starszy kapitan Andrzej Pacanowski oraz wszyscy wójtowie gmin powiatu włoszczowskiego.

Warto dodać, że już w lutym nastąpiły zmiany we władzach powiatowych struktur strażackiego związku strażaków ochotników we Włoszczowie.

W prezydium zasiedli: prezes Bartłomiej Robak, wiceprezesi Jarosław Drążkiewicz i Krzysztof Błaut, sekretarz Leszek Wasela, skarbnik Dariusz Ławiński, członkowie Sławomir Krzysiek i Sylwester Słomiński. Komisję Rewizyjną tworzą: Robert Suliga, Mariusz Krzyżanowski i Kordian Kucharczyk.

W skład Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP weszli druhowie: Grzegorz Dziubek (jako członek prezydium) i Bartłomiej Robak (delegat na zjazd krajowy), a członkiem wojewódzkiego sądu honorowego został Leszek Wasela.

/RB/

UDOSTĘPNIJ