Poseł Bartłomiej Dorywalski wręcza kierownikowi kapeli Marianowi Szczepanikowi nagrodę okolicznościową (fot. Starostwo Powiatowe).

Nagroda ministra kultury i odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej dla Powiatowej Kapeli Włoszczowskiej

15 lipca, podczas I Powiatowej Olimpiady KGW we Włoszczowie, poseł Bartłomiej Dorywalski wraz ze starostą Dariuszem Czechowskim uhonorowali obchodzącą 24-lecie działalności Powiatową Kapelę Włoszczowską.

W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego poseł wręczył kierownikowi kapeli Marianowi Szczepanikowi odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz symboliczny czek – nagrodę ministra w wysokości 15 tysięcy złotych (o nagrodzenie kapeli wnioskowało do ministerstwa Starostwo Powiatowe we Włoszczowie).

Dodajmy, że nagrodę okolicznościową z Funduszu Promocji Kultury przyznano włoszczowskim muzykom już w maju. Zabiegał o nią poseł Dorywalski. – Dziękujemy za tak wielkie wyróżnienie i docenienie dotychczasowej działalności naszej kapeli – powiedział podczas odbierania nagrody Marian Szczepanik, jeden z założycieli zespołu.

Działalność Powiatowej Kapeli Włoszczowskiej przyczynia się do integracji mieszkańców naszego regionu, krzewienia wśród miejscowej społeczności  wrażliwości muzycznej i upowszechniania  muzyki ludowej, dlatego zawsze wspieramy ją w jej działalności i doceniamy jej wkład w kulturę regionu – mówił Dariusz Czechowski.

/RB/

Bartłomiej Dorywalski przekazuje Marianowi Szczepanikowi odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (fot. Bartłomiej Dorywalski).

Zobacz również:

UDOSTĘPNIJ