Od lewej: Damian Moroń, Krzysztof i Katarzyna Łapot, Kamila Nicia, Karolina Krupa i Agnieszka Rajczykowska (fot. KRUS Włoszczowa).

Najlepsze gospodarstwo rolne w powiecie włoszczowskim i trzecie w województwie świętokrzyskim

Gospodarstwo Krzysztofa i Katarzyny Łapot z Przygradowa zajęło pierwsze miejsce w powiecie i trzecie w województwie w XIX Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Do etapu powiatowego konkursu przystąpiło czterech rolników. Zwycięzcami  na ziemi włoszczowskiej zostali: Krzysztof Łapot z Przygradowa, Szczepan Szczerba z Moskorzewa i Marcin Świtała z Knapówki. Powiatowa komisja konkursowa przyznała też wyróżnienie dla Adama Michałka z Jakubowic.

26 czerwca podczas gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach gospodarstwo Łapotów zajęło trzecie miejsce w województwie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 47 gospodarstw rolnych.

Państwo Łapot otrzymali nagrodę o wartości 1500 złotych, ufundowaną przez Państwową Inspekcję Pracy oraz voucher o wartości 800 złotych od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych AGRO Ubezpieczenia.

Dodajmy, że Krzysztof i Katarzyna Łapot prowadzą gospodarstwo o powierzchni 20 hektarów, ukierunkowane na produkcję roślinną (zboża, trawy, kukurydza) oraz zwierzęcą (60 sztuk bydła).

/RB/

UDOSTĘPNIJ