10 maja Zygmunt Fatyga skończyłby 77 lat. Zmarł dwa dni wcześniej... (fot. Rafał Banaszek).

Świętej pamięci Zygmunt Fatyga – mistrz racjonalizacji

W środę, 8 maja zmarł Zygmunt Fatyga, długoletni prezes Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy. 10 maja skończyłby 77 lat. 

Ostatnie trzy miesiące życia spędził w hospicjum stacjonarnym we włoszczowskim szpitalu. Tutaj przegrał walkę z nowotworem. Jego pogrzeb odbył się w niedzielę, 12 maja w kościele parafialnym w Czarncy. 

Zygmunt Fatyga zostanie zapamiętany przede wszystkim jako niestrudzony organizator uroczystości patriotycznych w swojej rodzinnej miejscowości, na które zjeżdżały od wielu lat bractwa rycerskie z całego województwa i nie tylko. Dzięki niemu ziemia czarniecka znów drżała od armat, jak w XVII wieku za czasów hetmana Czarnieckiego…

Od samego początku, czyli od 26 lat Fatyga był szefem Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego, które sam zakładał. To on rozsławił najbardziej postać pochodzącego z Czarncy wielkiego hetmana polnego koronnego.

Towarzystwo za czasów prezesowania Zygmunta Fatygi zrobiło wiele dla popularyzowania wiedzy i pamięci po wielkich bohaterach narodowych. Odnowiło przede wszystkim pamiątki po hetmanie znajdujące się w kościele, wybudowało ogrodzenie parku arboretum, obelisk w parku, pomnik hetmana przed szkołą, odsłoniło tablicę pamiątkową przy szkole oraz posadziło dąb przyjaźni.

Przez wiele lat organizowało dla młodzieży turnieje hetmańskie, a niemal co roku obchodziło uroczyście rocznice śmierci hetmana, na które zjeżdżały do Czarncy tłumy pasjonatów historii.

W 2008 roku Zygmunt Fatyga otrzymał nagrodę starosty włoszczowskiego w dziedzinie kultury. Doceniono go właśnie za aktywną działalność na rzecz popularyzacji postaci hetmana Stefana Czarnieckiego, pielęgnowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego, poprzez zabezpieczanie i odnawianie pamiątek po hetmanie, a także organizację uroczystości ogólnokrajowych.

Dzięki jego staraniom powstało w Czarncy Centrum Edukacji i Kultury imienia Stefana Czarnieckiego, w którym na powierzchni 300 metrów kwadratowych wyeksponowano wiele pamiątek (również po ofiarach katastrofy smoleńskiej, które wcześniej gościły w Czarncy). Towarzystwo wydało też pięć książek dotyczących Czarncy, hetmana i dziejów polskiego oręża.

Zygmunt Fatyga był wielkim lokalnym społecznikiem i regionalistą, radnym gminy Włoszczowa pierwszej kadencji. Odznaczony srebrnym medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, medalem Pro Patria (Wierny Ojczyźnie) oraz srebrną odznaką Mistrz Racjonalizacji (był autorem ponad stu wniosków racjonalizatorskich, w większości wdrożonych w życie).

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ