Wójt Secemina Tadeusz Piekarski z dyrektor przedszkola Danutą Lentas (fot. Rafał Banaszek).

Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie. Gmina pozyskała prawie 900 tysięcy złotych na dodatkowe zajęcia dla dzieci

Gmina Secemin w partnerstwie z Fundacją W Drogę z Obornik Śląskich realizuje w swoim nowo wybudowanym przedszkolu wielki projekt pod nazwą „Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie”.

Na jego realizację pozyskano ponad 880 tysięcy złotych unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Gmina Secemin zabezpieczyła na ten cel wkład własny w wysokości ponad 150 tysięcy.

Danuta Lentas z Tadeuszem Piekarskim są bardzo zadowoleni z projektu (fot. Rafał Banaszek).

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. Dzięki niemu zostaną utworzone i doposażone 23 nowe miejsca w przedszkolu, realizowane będą zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. Przedszkole zostanie doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

Wśród nich warto wymienić chociażby multimedialną magiczną ścianę z osprzętem, wyposażeniem oraz pakietem do nauki kodowania, która jest wyjątkowym narzędziem pracy dla szkół, przedszkoli i żłobków, a także tablicę interaktywną.

W placówce pojawią się dwa suche baseny ze schodami oraz z kulkami do ich wypełnienia. Ciekawie zapowiadają się tak zwane zestawy biofeedback, dzięki którym nauczyciele będą mogli diagnozować pracę organizmu dzieci, badać ich koncentrację oraz zaangażowanie podczas zajęć.

Trening ten, jak się dowiedzieliśmy, pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu. Jest metodą stosowaną w terapii dzieci z problemami szkolnymi, nadpobudliwymi – w celu poprawienia koncentracji lub jako trening relaksacyjny.

Secemińskie przedszkole wzbogaci się także o pakiet klocków edukacyjnych Lego Duplo. To doskonałe wprowadzenie najmłodszych dzieci do świata robotów i programowania. Już od wczesnych lat młodzi konstruktorzy mogą rozwijać swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i umiejętność czytania instrukcji.

Pojawią się również zestawy do ćwiczeń psychomotorycznych, czyli specjalny tor przeszkód wykorzystywany w zajęciach ruchowych, roboty do zajęć z robotyki, a także komputery oraz tablety do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W ramach pozyskanego dofinansowania secemińskie przedszkole zakupiło już urządzenia i artykuły biurowe, papiernicze, plastyczne, pomoce dydaktyczne i terapeutyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych (mikroskopy, lornetki, peryskopy, małe laboratorium, liczydła, alfabety).

Ponadto, w ramach projektu zostaną zorganizowane darmowe zajęcia logopedyczne, z rytmiki, z języka angielskiego, z budowania i programowania robotów, z przedsiębiorczości, z ekologii i przyrody, rozwojowe z elementami psychodramy, muzykoterapii, rozwoju kompetencji społecznych oraz wyjazdy edukacyjne. Specjalistycznym wsparciem zostaną objęte dzieci niepełnosprawne.

 

Danuta Lentas – dyrektor przedszkola w Seceminie

“Nasze przedszkole potrzebowało nowoczesnego sprzętu do przekazywania wiedzy atrakcyjnej dla dzieci. Wiek przedszkolny to okres wzmożonego rozwoju intelektualnego, społecznego, fizycznego i emocjonalnego. W okresie tym bardzo intensywnie rozwijają się procesy poznawcze takie jak pamięć, uwaga czy myślenie, dlatego warto zadbać o doposażenie tych placówek, aby nasze pociechy chodziły do miejsc, które pozwalają na rozwijanie ich talentów”.

 

Przedszkolaki korzystające z dobrodziejstw projektu są zadowolone, bardzo chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach, angażują się w ich przebieg i wykazują się kreatywnością. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a zajęcia dostarczają dzieciom wiele radości – podkreślają opiekunowie.

 

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski dziękuje Fundacji W drogę za przygotowanie wniosku do Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach za merytoryczne wskazówki w tym temacie, pracownikom Urzędu Gminy i Publicznego Przedszkola w Seceminie za zaangażowanie i wkład pracy dla osiągnięcia celu, jakim było otrzymanie tak dużego dofinansowania.

 

Tadeusz Piekarski – wójt gminy Secemin

“Mam ogromną satysfakcję z faktu otrzymania tak dużego dofinansowania, z którego skorzystają nasze najmłodsze dzieci. Realizacji tego projektu może nam pozazdrościć wiele przedszkoli – nie tylko w naszym województwie, ale i całym kraju. Warunki, w jakich obecnie wychowują się nasze najmłodsze dzieci nie odbiegają niczym od przedszkoli miejskich o najwyższych standardach. Tak pięknego i doposażonego obiektu zazdrości naszej gminie wiele znacznie bogatszych samorządów”.

 

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ