Nowa Rada Gminy Secemin kadencji 2024-2029 z wójtem przed urzędem (fot. UG Secemin).

Nowe prezydium Rady Gminy Secemin wybrane. Na czele przedstawiciele opozycyjnego wobec wójta komitetu

Dariusz Janus – radny pierwszej kadencji został nowym przewodniczącym Rady Gminy w Seceminie. Wójt trzeciej kadencji Tadeusz Piekarski liczy na dobrą współpracę ze wszystkimi radnymi.

7 maja w Urzędzie Gminy Secemin odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy nowej kadencji. Otworzył ją radny-senior Marian Krzyżanowski.

Głównym punktem pierwszego posiedzenia był wybór nowego prezydium rady. Na jej czele stanął Dariusz Janus z Żelisławiczek – radny pierwszej kadencji. Na wiceprzewodniczącego wybrano Marka Piątkowskiego – również nowego radnego z Secemina.

Obaj panowie reprezentują opozycyjny wobec wójta Tadeusza Piekarskiego komitet wyborczy jego kontrkandydata w wyborach Jarosława Klimka.

W dalszej części posiedzenia nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenie o wyborze i złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania wygłosił również wójt Tadeusz Piekarski.

W swoim przemówieniu powiedział, że jego wybór na trzecią kadencję jest efektem szeregu zrealizowanych inwestycji w ciągu dwóch kadencji jego urzędowania, co zapewne zostało docenione przez społeczeństwo gminy. Przy okazji Tadeusz Piekarski podziękował wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

Tadeusz Piekarski liczy na dobrą współpracę z nową Radą Gminy, złożoną w zdecydowanej większości z przedstawicieli opozycyjnego komitetu.

Na wynik wyborów, jak opowiadał Tadeusza Piekarskiego, miały również wpływ działania w dziedzinie oświaty i wychowania oraz opieki społecznej i kultury.

Warto wspomnieć, że do Rady Gminy Secemin weszło po wyborach 7 kwietnia 10 przedstawicieli komitetu Jarosława Klimka – kontrkandydata wyborczego Tadeusza Piekarskiego, który przegrał z urzędującym wójtem w drugiej turze.

Są to: Dariusz Janus, Marek Piątkowski, Justyna Wydrych-Kijas, Urszula Drążkiewicz, Anna Sułecka, Mariusz Adamczyk, Anida Klimas, Wojciech Osiak, Agnieszka Krawczyk i Rafał Jagieła. Pozostali radni to: Joanna Zborowska i Katarzyna Lelonek (obie panie z komitetu Danuty Kwiecień), Marian Krzyżanowski i Paweł Sobala (obaj panowie z komitetu Z Ludźmi, dla ludzi) oraz Grzegorz Zalas (Trzecia Droga).

Jak wójt Tadeusz Piekarski (Trzecia Droga) wyobraża sobie współpracę z nową radą, w większości złożoną z przedstawicieli opozycyjnego komitetu? – Myślę, że praca na rzecz rozwoju Gminy Secemin będzie nas jednoczyć, a nie dzielić i tego oczekuję od wszystkich radnych – odpowiada włodarz Secemina.

/RB/

UDOSTĘPNIJ