Nowe zasady obowiązujące w szkołach gminy Włoszczowa od 1 września. Maseczki na korytarzach, ale nie na lekcjach

Od 1 września uczniowie wrócili do szkół po blisko półrocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Placówki oświatowe wprowadziły zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Podczas zajęć uczniowie nie muszą mieć założonych maseczek, jednak gmina Włoszczowa opracowała wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego.

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego przygotowane zostały procedury postępowania, które dyrektorzy będą dostosowywać do potrzeb placówki – podkreśla Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy.

Według opracowanych wytycznych, do placówek będą mogły przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie.

Osoby przyprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej pod warunkiem zachowania dystansu. Osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – wyjaśnia Arkadiusz Milewski, zastępca dyrektora Samorządowego Centrum Oświaty we Włoszczowie.

Wychowawcy klas ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

Zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły – oznacza to na przykład różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Jednocześnie rekomendujemy jak najrzadszą zmianę sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy. Zalecane jest również noszenie maseczek na korytarzach szkolnych – mówi dyrektor Milewski.

/RB/

UDOSTĘPNIJ