Adrianna Prokop z dyrektorami szkoły w Kluczewsku: Ireną Orzechowską i Jackiem Ziębą (fot. UG Kluczewsko).

O!Błędny sukces Adrianny Prokop ze szkoły w Kluczewsku

Adrianna Prokop, uczennica szóstej klasy Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku zdobyła szóste miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie ortograficznym O!błędne dyktando.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy odbywał się w wirtualnej rzeczywistości, gdzie w każdej kolejnej rozgrywce dla każdego gracza losowana była treść dyktanda oraz pytanie testowe.

Po ponad miesięcznych zmaganiach z poprawną pisownią i znajomością zasad ortograficznych okazało się, że Adrianna Prokop z Kluczewska zakwalifikowała się do wielkiego finału.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 5 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tam, pod okiem ekspertów językowych, tym razem już na żywo, Adrianna walczyła wśród 300 najlepszych z Polski o tytuł O!błędnego Mistrza Ortografii. W swojej kategorii wiekowej zajęła szóste miejsce.

/RB/

UDOSTĘPNIJ