Poranne spotkanie władz powiatu i gminy Włoszczowa na drodze w Koniecznie.

Odbiory końcowe dróg powiatowych w Koniecznie i Czostkowie. Powiatowi pomogły gminy w znacznym stopniu

W środę, 27 listopada odebrano dwie drogi powiatowe w gminach Włoszczowa i Krasocin, współfinansowane przez budżet państwa i samorządy gminne.

Rano odbył się odbiór końcowy ponad półkilometrowego odcinka drogi w Koniecznie (od remizy strażackiej do ośrodka zdrowia na tak zwanej starej wsi). Oprócz nowej nawierzchni wybudowano też chodniki po obu stronach jezdni, zjazdy na posesje z kostki brukowej, wykonano pobocza, przepusty i poprawiono rowy przydrożne.

Inwestycja w Koniecznie kosztowała ponad 1 milion złotych, z czego 50 procent pozyskano z budżetu państwa (Funduszu Dróg Samorządowych), 40 procent dofinansowała gmina Włoszczowa (ponad 400 tysięcy), a pozostałe 10 procent pokrył powiat.

W odbiorze uczestniczył cały Zarząd Powiatu, władze gminy Włoszczowa oraz radni. To kolejny przebudowany w tym roku odcinek tej samej drogi powiatu, po oddaniu na początku listopada wyremontowanej ulicy Wiśniowej we Włoszczowie. Podczas spotkania w Koniecznie zapowiedziano też przyszłoroczny remont pobliskiej zniszczonej drogi powiatowej Konieczno-Modrzewie, do której gmina dołoży 800 tysięcy złotych.

Spotkanie na wyremontowanej drodze przed Czostkowem (fot. Rafał Banaszek).

W tym samym dniu władze powiatu włoszczowskiego uczestniczyły również w odbiorze kolejnej drogi – tym razem w gminie Krasocin. Przebudowano tutaj około 800-metrowy odcinek z Czostkowa w kierunku Krasocina (do skrzyżowania z drogą w kierunku Gruszczyna). Była to kontynuacja przebudowanej w ubiegłym roku tej samej drogi na odcinku 2,25 kilometra przez miejscowość Czostków.

Inwestycja ta pochłonęła ponad 570 tysięcy złotych, z czego połowę kosztów pokrył budżet państwa (Fundusz Dróg Samorządowych), a drugą część sfinansowała w całości gmina Krasocin. W odbiorze końcowym, oprócz przedstawicieli powiatu, uczestniczyły też władze samorządowe Krasocina.

/RB/

UDOSTĘPNIJ