Od lewej: Andrzej Bętkowski, Artur Konarski, Dariusz Czechowski, Małgorzata Gusta, Łukasz Karpiński, Agnieszka Górska i Renata Janik (fot. Urząd Marszałkowski w Kielcach).

Około 2 miliony złotych z Unii Europejskiej otrzymał powiat włoszczowski na walkę z koronawirusem. Skorzystają 32 podmioty

28 maja władze powiatu włoszczowskiego podpisały w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowę o wartości przeszło 2 milionów złotych na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków Covid-19 na naszym terenie.

Pomoc będzie polegała na wsparciu finansowym podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią i prowadzących działania w kierunku łagodzenia jej skutków. Dotacje przewidziano dla 32 jednostek świadczących usługi zdrowotne i społeczne na naszym terenie.

Wśród nich będą między innymi Starostwo Powiatowe, Zespół Opieki Zdrowotnej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Świętokrzyska Kolumna Pogotowia Ratunkowego oraz trzy szkoły ponadpodstawowe we Włoszczowie. Środki trafią również do wszystkich urzędów gmin w powiecie, które rozdysponują je do swoich jednostek.

Wsparcie finansowe obejmować będzie zaopatrzenie w materiały ochrony osobistej, między innymi maski, kombinezony, przyłbice, rękawiczki, zabezpieczenie stanowisk pracy, zakup sprzętu i środków do dezynfekcji oraz wiele innych materiałów, których potrzebę zgłosiły zainteresowane jednostki. Projekt będzie realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia tego roku.

Włoszczowskie starostwo otrzymało na ten cel ponad 2,1 miliona złotych, z czego 85 procent stanowi dofinansowanie unijne (1,8 miliona), resztę sfinansuje powiat.

Umowę z władzami województwa podpisali: starosta Dariusz Czechowski, wicestarosta Łukasz Karpiński, skarbnik powiatu Agnieszka Górska, członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta oraz radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski.

Dariusz Czechowski – starosta włoszczowski

Dziękuję bardzo Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za przyznane wsparcie, dzięki któremu możemy pomóc naszym jednostkom. Dzięki pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego środkom chcemy ograniczyć występowanie ognisk epidemicznych Covid-19 na obszarze powiatu. Mamy nadzieję, że nasze wzmożone działania prewencyjne zapewnią prawidłową ochronę mieszkańców.

/RB/

UDOSTĘPNIJ