Asystę przy trumnie z ciałem Daniela Kaziorskiego pełnili górnicy z zakładu Lhoist Bukowa oraz strażacy ze Skorkowa i Ciesiel.

Parafia Bukowa pożegnała Honorowego Obywatela Gminy Krasocin – księdza Daniela Kaziorskiego

4 maja odbył się pogrzeb honorowego mieszkańca gminy Krasocin, księdza kanonika Daniela Kaziorskiego, długoletniego proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bukowie.

Daniel Kaziorski zmarł w wieku 83 lat. Kapłanem był przez 53 lata. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w rodzinnej parafii księdza Daniela w Działoszycach (powiat pińczowski). Przewodniczył im biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej ksiądz doktor Marian Florczyk.

Asystę przy trumnie z ciałem kapłana pełnili górnicy z zakładu Lhoist Bukowa oraz strażacy ze Skorkowa i Ciesiel. Swojego proboszcza żegnali parafianie oraz nasze szkoły z pocztami sztandarowymi.

Dla parafian i mieszkańców gminy Krasocin ksiądz Kaziorski poświęcił swoje kapłańskie życie, tworząc w 1976 roku nową parafię od podstaw, aby po 6 latach odprawić pierwszą mszę świętą w nowo wybudowanym kościele. Przez 36 lat swojej posługi do momentu przejścia na emeryturę w 2012 roku był całym sercem zaangażowany w życie religijne swojej parafii.

Był wielkim orędownikiem współpracy z samorządem gminy na wielu płaszczyznach życia społecznego. Jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania za zasługi dla społeczności, 12 czerwca 2012 roku Rada Gminy uhonorowała księdza Daniela Kaziorskiego  tytułem Honorowego Obywatela Gminy Krasocin.

Był to pierwszy w historii gminy taki tytuł nadany mieszkańcowi. Inicjatorem wyróżnienia księdza Kaziorskiego był wójt gminy Ireneusz Gliściński.

W uzasadnieniu do uchwały można przeczytać między innymi, że kapłan ten przyczynił się do rozwoju duchowego, społecznego mieszkańców gminy oraz zapisał się złotymi zgłoskami w historiach swoich parafii, realizując znaczące inwestycje z zakresu obiektów sakralnych.

/RB/

UDOSTĘPNIJ