We włoszczowskim starostwie obradowała po raz pierwszy Rada Społeczna szpitala pod kierownictwem Łukasza Karpińskiego (fot. Starostwo Powiatowe Włoszczowa).

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej włoszczowskiego szpitala nowej kadencji

We włoszczowskim starostwie odbyło się pierwsze spotkanie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej kadencji 2019-2022.

Przewodniczącym rady, jak już informowaliśmy, został wicestarosta Łukasz Karpiński. Na jego zastępcę wybrano lekarz Annę Szczukocką – radną Rady Powiatu. Sekretarzem został Zenon Kułaga, kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego. Rada Społeczna ZOZ Włoszczowa jest organem opiniodawczym dla starostwa oraz doradczym dla dyrektora szpitala. Składa się z 10 członków i jest powoływana na 4-letnią kadencji.

Przypomnijmy, że w skład tej rady weszli również: Stanisław Nowak – przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego, Jerzy Wiśniewski – przedstawiciel gminy Włoszczowa, Jacek Sienkiewicz – przedstawiciel gminy Krasocin, Bożena Ławińska – przedstawiciel gminy Kluczewsko, Henryk Lis – przedstawiciel gminy Secemin, Andrzej Walasek – przedstawiciel gminy Moskorzew oraz Tomasz Szczerba – przedstawiciel gminy Radków.

/RB/

UDOSTĘPNIJ