Uczestnicy sobotniego festynu rodzinnego zorganizowanego przy szkole w Komornikach.

Piknik rodzinny w Komornikach na zakończenie gminnego projektu “Tu mieszkam, tu sprzątam”

Zakończyła się szósta edycja gminnego projektu proekologicznego Tu mieszkam, tu sprzątam, w który zaangażowało się 25 sołectw w gminie Kluczewsko.

Uwieńczeniem akcji był piknik rodzinny pod nazwą Odkrywcy LGD, zorganizowany przez lokalne stowarzyszenia 19 września przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach, dzięki funduszom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski. Przybyły władze samorządowe gminy oraz sołtysi. Z zaproszenia skorzystali też druhowie strażacy, którzy prezentowali sprzęt i wyposażenie wozów bojowych.

Projekt pod nazwą Tu mieszkam, tu sprzątam realizują od 6 lat Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko Od pomysłu do działania w partnerstwie z Urzędem Gminy Kluczewsko, Komunalnym Usługowym Zakładem Gospodarczym, Nadleśnictwem Przedbórz, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym oraz radami sołeckimi. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w lipcu. Mieszkańcy posprzątali tereny 25 sołectw. W sobotę sołtysi otrzymali specjalne podziękowania od wójta Rafała Pałki. 

Spotykamy się w warunkach innych, niż do tej pory ze względu na pandemię. Cieszę się, ze mimo tej trudnej sytuacji wykonaliśmy zadanie. 25 z 27 sołectw naszej gminy zadbało o czystość środowiska naturalnego. Cieszymy się ogromnie z tego, że w każdym sołectwie zebrała się większa lub mniejsza grupa osób odpowiedzialnych, troszczących się o przyrodę, świadomych tego, że środowisko wpływa na człowieka, a człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje. Nasze wspólne działania, czyli coroczne sprzątania oraz akcje edukacyjne być może zminimalizują destrukcyjne oddziaływanie ludzi na środowisko – mówiła Edyta Delczyk-Wasela, inicjatorka akcji gminnej Tu mieszkam, tu sprzątam.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach zadania publicznego Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, którego głównym celem jest przeprowadzenie akcji sprzątania terenów zielonych gminy Kluczewsko, propagowanie zasad segregacji odpadów oraz dbania o środowisko naturalne.

/RB/

UDOSTĘPNIJ