W Chlewskiej Woli zostaną wyremontowane dwa odcinki o łącznej długości 1,5 kilometra (fot. Urząd Gminy Moskorzew).

Ponad 1 milion złotych dotacji z budżetu państwa na drogi w gminie Moskorzew

Gmina Moskorzew otrzymała kolejną dużą promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na drogach. Mamy dobre wieści dla mieszkańców czterech miejscowości, które wzbogacą się o nowe nakładki asfaltowe.

I tak w Chlewskiej Woli powstaną dwa odcinki o łącznej długości 1,5 kilometra, przebudowany zostanie 2-kilometrowy odcinek Tarnawa Góra – Mękarzów, a także kilometr drogi w Lubachowach. Łącznie zostanie wyremontowane ponad 4,5 kilometra nowych dróg gminnych.

Gmina Moskorzew otrzymała z MSWiA największą w powiecie włoszczowskim dotację w wysokości około 1,2 miliona złotych (80 procent wartości inwestycji). Resztę kosztów pokryje z własnego budżetu – środki już zarezerwowano na ten cel. 15 marca odbyła się sesja nadzwyczajna, na której wprowadzono do budżetu pozyskaną dotację zewnętrzną.

Pierwszy przetarg na dwa odcinki drogowe w Chlewskiej Woli już rozstrzygnięto. Kolejny odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Remont dróg, jak zapewnia wójt gminy Andrzej Walasek, rozpocznie się w kwietniu i zakończy w czerwcu.

Warto nadmienić, że jest to kolejna z rzędu duża dotacja rządowa na drogi, którą pozyskał wójt drugiej kadencji Andrzej Walasek. Do tej pory gmina Moskorzew otrzymała z MSWiA kilka milionów złotych dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach. Dzięki temu wykonano wiele odcinków.

Andrzej Walasek – wójt gminy Moskorzew

“Udowodniliśmy mieszkańcom, że bez zaciągania kredytów też można prowadzić duże inwestycje, pomimo niewielkiego budżetu, który na chwilę obecną oscyluje na poziomie ponad 13 milionów złotych po stronie wydatków”.

/RB/

UDOSTĘPNIJ