Sprzęt komputerowy przekazały opiekunom zastępczym Małgorzata Gusta i Ilona Nowak (fot. Starostwo Powiatowe).

Ponad 40 laptopów do zdalnej nauki dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie włoszczowskim

W ramach realizowanego przez powiat projektu dla dzieci z rodzin zastępczych zakupiono 44 laptopy z oprogramowaniem, 3 tablety oraz specjalistyczne programy dla dzieci z niepełnosprawnością.

Przekazanie sprzętu odbyło się 19 października w Starostwie Powiatowym. Wręczyły go opiekunom zastępczym członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Nowak.

Dodatkowo opiekunowie i dzieci przebywające w rodzinach zastępczych otrzymali środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji).

Sprzęt komputerowy zakupiono w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez doposażenie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

/RB/

UDOSTĘPNIJ