W tej XIX-wiecznej zabytkowej wozowni w parku podworskim w Kluczewsku powstanie Dom Kultury.

Ponad 5 milionów złotych na rewitalizację Kluczewska. W zabytkowej wozowni z XIX wieku powstanie Dom Kultury

Kompleksowe wsparcie potencjału gminy Kluczewsko – tak nazywa się największa inwestycja tegoroczna, która pochłonie około 5,1 miliona złotych, z czego Unia Europejska dofinansuje 4 miliony. Co ciekawego powstanie w gminie wójta Rafała Pałki?

W ramach wspomnianej rewitalizacji w XIX-wiecznej wozowni – najbardziej rozpoznawalnym zabytku Kluczewska – powstanie Dom Kultury.

Przebudowana zostanie też sąsiednia ulica Spółdzielcza (od drogi wojewódzkiej 742 do skrzyżowania z ulicą 1 Maja), przy której mieści się między innymi Urząd Gminy, a także zagospodarowany pobliski teren wokół Ośrodka Zdrowia oraz przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Przebudowana zostanie też droga na osiedlu Łokietka.

W miejscach publicznych pojawi się monitoring, powstaną wiaty handlowe. Zagospodarowany zostanie też o małą architekturę teren wokół największego w gminie zbiornika rekreacyjnego w Pilczycy.

Kolejną wielką inwestycją po rewitalizacji Kluczewska będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kolonii Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze. Zadanie to, które gmina planuje wprowadzić do budżetu w pierwszym kwartale tego roku, pochłonie około 1,8 miliona złotych, z czego 1 milion będzie pochodzić z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych, a pozostałe 800 tysięcy sfinansuje gmina Kluczewsko.

712 tysięcy złotych samorząd zamierza przeznaczyć na drugi etap rozwoju infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach. Na szkoły i przedszkola w Kluczewsku i Dobromierzu gmina zabezpieczyła w budżecie 6,6 miliona złotych.

Jeśli chodzi o szkołę w Komornikach, gmina przekaże Stowarzyszeniu Wiejskiemu Wsi Komorniki Nad Czarną 800 tysięcy złotych dotacji na bieżące prowadzenie tej placówki.

85 tysięcy złotych dotacji celowych zostanie przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu.

Kolejną ważną inwestycją w gminie będzie kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 742 – tym razem ciąg pieszy o długości około 1,2 kilometra powstanie w Stanowiskach (w ubiegłym roku wybudowano łącznie 835 metrów chodnika w Brześciu i Kluczewsku).

Gmina Kluczewsko dołoży też powiatowi włoszczowskiemu 78,5 tysiąca złotych na przebudowę ponad 1 kilometra drogi powiatowej w Januszewicach. Kolejne 88,5 tysiąca gmina przeznaczy na modernizację swoich dróg w Jakubowicach i Kolonii Pilczycy.

Następne 80 tysięcy pójdzie na rozbudowę oświetlenia ulicznego, a około 55 tysięcy na modernizację sieci wodociągowej. 20 tysięcy będzie kosztować rewitalizacja zbiornika wodnego w Stanowiskach. Na fundusz sołecki gmina Kluczewsko zarezerwowała w tym roku 425 tysięcy złotych.

Budżet w liczbach
Dochody – 30,6 miliona złotych, wydatki – ok. 31,3 miliona (bieżące – 24,5 mln zł, majątkowe – 6,8 mln), deficyt – ok. 682 tysiące złotych; najdroższe działy: pomoc społeczna (w tym rodzina) – 9,2 mln zł, oświata i wychowanie – 7,7 mln zł, administracja publiczna – 3 mln zł. W tym roku gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 680 tysięcy na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Zadłużenie gminy na koniec 2020 – ok. 4,5 miliona zł.
Rafał Pałka – wójt Kluczewska

Rok 2021 to kolejny rok o szerokim zakresie inwestycyjnym, którego myślą przewodnią jest poprawa warunków życia mieszkańców i zrównoważony rozwój gminy Kluczewsko.

 

 

 

/RB/

UDOSTĘPNIJ