Dziekan dekanatu włoszczowskiego Zygmunt Pawlik poświęcił we wtorek obraz Jana Pawła II, zakupiony przez Zarząd Powiatu z własnych środków.

Poświęcenie obrazu Jana Pawła II we włoszczowskim starostwie z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża

5 maja dziekan dekanatu włoszczowskiego, w obecności wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, poświęcił obraz przedstawiający Jana Pawła II, który zakupił z własnych środków Zarząd Powiatu z okazji zbliżającej się 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Była to wyjątkowa i pierwsza w historii powiatu taka uroczystość. Odbyła się ona w budynku starostwa, gdzie przygotowano specjalny kącik poświęcony Janowi Pawłowi II.

Obraz zakupiony przez Zarząd Powiatu poświęcił prałat Zygmunt Pawlik, dziekan dekanatu włoszczowskiego, zawierzając jednocześnie wszystkich mieszkańców ziemi włoszczowskiej opiece świętego Jana Pawła II.

Obraz będący darem władz powiatu dla społeczeństwa będzie eksponowany na pierwszym piętrze starostwa przez cały miesiąc maj. W czerwcu ma zawisnąć w sali numer 319 na drugim piętrze.

Przy okazji tego wydarzenia Zarząd Powiatu ogłosił też ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem Święty Jan Paweł II – w oczach i sercach Polaków (pobierz regulamin i oświadczenie rodzica dziecka).

Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osób dorosłych. Prace można nadsyłać do 29 maja. Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 czerwca.

Wszystkie nadesłane prace mają być zaprezentowane w czerwcu na sali konferencyjnej starostwa. Marzeniem organizatorów jest zgromadzenie minimum 100 prac na stulecie urodzin Jana Pawła II, które będziemy obchodzić już 18 maja.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ