Julia Lubaś ze swoją mama Elżbietą z Bieganowa zostały nagrodzone przez Małgorzatę Gustę za pracę zbiorową.

Powiat nagrodził twórców najładniejszych pisanek wielkanocnych. Nagrody dostarczono laureatom osobiście do domów

Sześcioro dzieci z powiatu włoszczowskiego zostało nagrodzonych w konkursie plastycznym na najpiękniejszą pisankę wielkanocną, który zorganizowało Starostwo Powiatowe.

Pomysłodawczynią konkursu była członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta. Chciała w ten sposób przypomnieć dzieciom zwyczaj własnoręcznego robienia pisanek wielkanocnych oraz zachęć je razem z całymi rodzinami do twórczej pracy.

Zadaniem uczestników było przygotowanie dowolną techniką plastyczną wydmuszki lub jajka – były więc jajka malowane, oklejane kolorowymi nitkami, bibułką.

Prace oceniano w dwóch kategoriach: praca indywidualna dziecka oraz zbiorowa (rodzinna). Organizatorzy postanowili nagrodzić wszystkich uczestników konkursu.

Byli nimi: Julia Lubaś z mamą z Bieganowa, Klaudia Rajca również z Bieganowa, Rafał Majecki z babcią z Kluczewska, Karol Dobrzański z Czostkowa, Ksawery Frączek z Mieczyna oraz Szymon Solecki z Włoszczowy.

20 kwietnia wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe. Dostarczyła je osobiście do domów laureatów Małgorzata Gusta.

/RB/

 

 

UDOSTĘPNIJ