Podpisanie umowy w Ministerstwie Sprawiedliwości; stoją od lewej: Łukasz Karpiński, Marcin Romanowski, Rafał Krupa, Jacek Włosowicz i Dariusz Czechowski (fot. Krzysztof Krzemiński).

Powiat włoszczowski dostał z ministerstwa blisko 300 tysięcy na dosprzętowienie szpitala. Pomógł minister Ziobro i senator Włosowicz

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego pozyskał 290 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Umowę podpisał w czwartek, 21 listopada w Ministerstwie Sprawiedliwości dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Rafał Krupa w obecności podsekretarza stanu ministerstwa Marcina Romanowskiego, senatora Jacka Włosowicza, starosty włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego i wicestarosty Łukasza Karpińskiego.

Łukasz Karpiński – wicestarosta włoszczowski

Zarząd Powiatu, w imieniu wszystkich mieszkańców, dziękuje serdecznie za pomoc dla naszego szpitala panu Zbigniewowi Ziobro, ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu oraz senatorowi RP Jackowi Włosowiczowi.

 

Dzięki tej dotacji (w 100 procentach ze środków budżetu państwa, bez żadnego wkładu własnego powiatu) jeszcze w tym roku do włoszczowskiego szpitala trafi specjalistyczny sprzęt medyczny.

Jak się dowiedzieliśmy, będą to: po cztery holtery EKG i holtery ciśnieniowe, dwa urządzenia do ogrzewania pacjenta, dziesięć pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, trzy wideolaryngoskopy, dwa aparaty EKG, dwa wózki reanimacyjne, trzy ssaki elektryczne, analizator parametrów krytycznych, dwa wózki do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej oraz urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

Warto nadmienić, że o możliwości skorzystania z Funduszu Sprawiedliwości informował dyrektora włoszczowskiego szpitala już wiosną tego roku Piotr Bulski, pełnomocnik Solidarnej Polski w powiecie włoszczowskim.   

/RB/

UDOSTĘPNIJ