W Januszewicach będzie kontynuowana przebudowa drogi powiatowej w kierunku Jakubowic; na zdjęciu członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta z Januszewic.

Powiat włoszczowski otrzymał duże pieniądze z budżetu państwa na przebudowę dróg w Cieślach i Januszewicach

80 procent dofinansowania z budżetu państwa pozyskał nasz powiat na przebudowę swoich dróg w gminach Krasocin i Kluczewsko.

Chodzi o ponad 1-kilometrowy odcinek w Januszewicach (gmina Kluczewsko) o wartości ponad 1,6 miliona złotych, z czego 1,3 miliona stanowi dotacja oraz podobnej długości drogę powiatową w Cieślach (gmina Krasocin), której przebudowa pochłonie aż 3 miliony złotych, w tym 2,4 miliona będzie stanowiło dofinansowanie rządowe. Dotacje pochodzą ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok.

W Cieślach zostanie przebudowany odcinek ponad 1 kilometra od strony Leśnicy (granicy powiatu włoszczowskiego).

Warto nadmienić, że w ubiegłym roku powiat włoszczowski otrzymał z tego samego funduszu 50-procentowe dofinansowanie na inwestycje drogowe w miejscowościach: Skorków, Czostków, Januszewice-Komorniki, Konieczno i Konieczno-Modrzewie, a także 80 procent dotacji na przebudowę wiaduktu w Bichniowie.

Dariusz Czechowski – starosta włoszczowski

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego dziękuje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wojewodzie świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi oraz doradcy wojewody Andrzejowi Prusiowi za pomoc w pozyskaniu tak dużego dofinansowania na drogi.

 

/RB/

UDOSTĘPNIJ