29 marca Rada Powiatu Włoszczowskiego uczciła minutą ciszy ofiary wojny na Ukrainie.

Powiat włoszczowski pomoże obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu i wyżywieniu do końca września – jest specjalna uchwała rady

29 marca, na wniosek starosty, Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Chodzi o zapewnienie im zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej przez najbliższe miesiące.

Na początku posiedzenia radni powiatowi uczcili minutą ciszy ofiary wojny na Ukrainie. Następnie starosta Dariusz Czechowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

O podjęcie uchwały w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy wnioskował do rady starosta Dariusz Czechowski.

Jak czytamy w uchwale, nasz powiat ma zadbać o zakwaterowanie, codzienne wyżywienie zbiorowe, środki czystości i higieny osobistej dla uchodźców wojennych w terminie do 30 września (z możliwością przedłużenia pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba).

Formę i tryb udzielenia pomocy określi Zarząd Powiatu. Uchwałę podjęto na wypadek, gdyby okazało się, że rządowe wsparcie w postaci dofinansowania w wysokości 40 złotych dziennie od każdej przyjętej osoby, okaże się niewystarczające.

Jestem bardzo zadowolony z tej uchwały i wdzięczny zarządowi za taką decyzję – powiedział radny Zbigniew Krzysiek, który – co warto przypomnieć – będąc starostą włoszczowskim zapoczątkował współpracę partnerską między naszym powiatem a rejonem Ilińce w obwodzie winnickim.

Dodajmy, że powiat włoszczowski, oprócz bardzo dużej pomocy rzeczowej, która w połowie marca została wysłana na Ukrainę, a także sukcesywnie jest udzielana przybyłym na nasz teren kobietom z dziećmi, przygotował około 200 miejsc noclegowych na hali Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, na wypadek ewentualnego napływu uchodźców do naszego miasta.

Warto też przypomnieć, że powiat był pierwszym samorządem na ziemi włoszczowskiej, który zareagował na niczym nieuzasadnioną napaść Rosji na Ukrainę 24 lutego i wydał specjalne oświadczenie potępiające z całą mocą inwazję zbrojną na wolny kraj. Jednocześnie władze naszego powiatu wyraziły swoją solidarność z narodem ukraińskim i zadeklarowały udzielenie niezbędnej pomocy i wsparcia. I słowa dotrzymały.

/RB/

UDOSTĘPNIJ