Pierwsze posiedzenie sztabu kryzysowego w starostwie dotyczące koronawirusa (fot. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie).

Powiatowy zespół zarządzania kryzysowego we Włoszczowie debatował na temat koronawirusa. Starostwo ma informować na bieżąco o sytuacji. I to robi

6 marca starosta włoszczowski zwołał pierwsze posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone koronawirusowi. Kolejne odbyło się w starostwie 12 marca. 

Tematem było zaplanowanie działań mających na celu pomoc ludności, która zostanie poddana kwarantannie w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem na terenie powiatu włoszczowskiego.

Podczas posiedzenia zostały omówione zasady przeprowadzenia  kwarantanny, współpracy i obowiązki poszczególnych służb, a także przedstawiono miejsca, które zostały na nie wytypowane.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na bieżąco będą ukazywały się informacje dotyczące sytuacji zagrożenia koronawirusem – poinformowano po czwartkowym posiedzeniu.

/RB/

UDOSTĘPNIJ