We włoszczowskim starostwie powołano 13-osobowy Komitet Upamiętnienia Ofiar Represji Reżimu Komunistycznego po 1945 roku (fot. Starostwo Powiatowe).

Włoszczowa chce upamiętnić ofiary represji reżimu komunistycznego po 1945 roku

8 maja w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie poświęcone upamiętnieniu ofiar represji reżimu komunistycznego po II wojnie światowej na ziemi włoszczowskiej.

W tym celu powołano Społeczny Komitet Upamiętnienia Ofiar Represji Reżimu Komunistycznego po 1945 roku, na czele którego stanął wicestarosta Łukasz Karpiński. W skład tego gremium weszło 13 osób.

Podczas spotkania ustalono harmonogram, wstępny terminarz oraz sposób uczczenia poległych, pomordowanych i zmarłych w wyniku represji oraz osób represjonowanych. Uzgodniono też zakres tematyczny i zasięg terytorialny opracowania publikacji okolicznościowej.

Komitet wystąpił już z prośbą do urzędów gmin o informacje na temat osób, które w okresie powojennym zostały zamordowane przez NKWD oraz Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włoszczowie. Nazwiska tych osób mają być umieszczone na ufundowanej tablicy pamiątkowej. 

/RB/

UDOSTĘPNIJ