Małgorzata Gusta z włoszczowskiego starostwa zainicjowała ciekawą inicjatywę, skierowaną do kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń.

Powstanie Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich oraz Organizacji Pozarządowych przy włoszczowskim starostwie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zamierza powołać do życia Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich oraz Organizacji Pozarządowych, żeby zmobilizować gospodynie do wspólnych działań oraz zachęcić młode pokolenie do kultywowania tradycji.

Pierwsze spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbyło się 1 lutego we włoszczowskim starostwie. Prowadziła je inicjatorka powołania przyszłej Rady KGW i NGO – członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta. Z zaproszenia skorzystały przedstawicielki 18 kół gospodyń i stowarzyszeń działających w powiecie włoszczowskim.

Małgorzata Gusta – członek Zarządu Powiatu

Ideą powołania takiej rady jest szersza promocja działań naszych kół i stowarzyszeń w myśl zasady „razem siła”. Moim cichym marzeniem jest to, aby zachęcić młode osoby do wstępowania do lokalnych stowarzyszeń, zaszczepić w nich miłość do tradycji, żeby „połknęły” tego bakcyla.

 

 

Zarząd Powiatu ma się też spotkać z przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność zbliżona jest do prowadzonej przez KGW.

Spotkania mają na celu przedstawienie propozycji powstania przy Starostwie Powiatowym wspomnianej Rady Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych oraz zebranie opinii zainteresowanych osób na temat potrzeby powstania takiej organizacji.

Dopiero po konsultacjach społecznych zarząd podejmie uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Rady KGW. Następnie zostanie ogłoszony nabór członków do tej rady oraz wybrane prezydium. Nowo powołana rada ma działać przy Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego.

Taka rada będzie między innymi partnerem powiatu włoszczowskiego przy składaniu wniosków o dofinansowania na różne przedsięwzięcia i inicjatywy.

W planach, jak poinformowała Małgorzata Gusta, jest między innymi organizacja turnieju dla KGW i organizacji pozarządowych, warsztaty tematyczne, konkurs kulinarny gospodynie kontra młode dziewczyny, muzyczny festiwal KGW połączony ze zdrowiem i urodą oraz wiele innych imprez lokalnych. Oczywiście wszystko to będzie możliwe po zniesieniu obostrzeń sanitarnych i ustąpieniu pandemii.

Warto dodać, że podczas poniedziałkowego spotkania z kołami gospodyń wiejskich w starostwie przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz wraz z radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arturem Konarskim wręczyli paniom 36 pulsoksymetrów napalcowych (po dwa dla każdego KGW).

Urządzenia do mierzenia nasycenia krwi tlenem ufundował Urząd Marszałkowski w Kielcach, który zakupił je w ramach projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ