Za wieloletnią pracę dziękuję geodecie powiatowemu Pawłowi Kowalczykowi starosta włoszczowski Dariusz Czechowski (fot. Starostwo Powiatowe).

Pożegnanie długoletniego geodety powiatowego Pawła Kowalczyka. Z włoszczowskiego starostwa przechodzi do kieleckiego

30 grudnia władze samorządowe powiatu podziękowały za długoletnią pracę odchodzącemu z końcem roku do Starostwa Powiatowego w Kielcach kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pawłowi Kowalczykowi.

Paweł Kowalczyk pracował w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami od początku powstania włoszczowskiego starostwa, to jest od 1 stycznia 1999 roku. Geodetą powiatowym i kierownikiem wydziału został w lipcu 2011 roku.

/RB/

UDOSTĘPNIJ