Władze samorządowe Moskorzewa – przewodniczący Rady Gminy Sebastian Kosowski i wójt Andrzej Walasek promowali pszczelarstwo (fot. WCK-T Moskorzew).

„Pszczółki” Teresy Ostrowskiej. W Moskorzewie promowali pszczelarstwo

Teresa Ostrowska z Brześcia, autorka bajek i wierszy dla dzieci oraz dorosłych była gościem spotkania autorskiego w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie.

Spotkanie z pisarką z sąsiedniej gminy Radków odbyło się 21 lutego. Teresa Ostrowska w swojej twórczości ukazuje tematy związane z życiem na wsi. Jej wiersze i opowiadania uczą szacunku i miłości do zwierząt i przyrody. Pisarka pokazuje też świat wiejskiego podwórka i okolicznych lasów.

Podczas spotkania pani Teresa dużo miejsca poświęciła swojej publikacji „Pszczółki”. Uczestniczący w spotkaniu pszczelarz Krzysztof Krotla z Radkowa w praktyczny sposób omówił rolę pszczół w przyrodzie i pracę pszczelarza. W akcję “Ratujemy pszczoły” włączyły się też władze samorządowe gminy.

Był także akcent muzyczny – zaśpiewały Lenka i Martynka Walasek. Na zakończenie młodzież szkolna i dorośli zostali poczęstowali słodyczami oraz miodem prosto z pasieki.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ