Władze samorządowe Włoszczowy doceniły swoich sołtysów, podnosząc im diety przed świętami o 100 złotych miesięcznie (fot. Rafał Banaszek).

Rada Miejska we Włoszczowie doceniła sołtysów. Dostali podwyżkę diet przed świętami

250 złotych miesięcznie będą otrzymywać sołtysi z gminy Włoszczowa. Taki prezent zafundował im burmistrz i Rada Miejska w Wielkim Tygodniu przed świętami.

Włoszczowski samorząd ceni sobie współpracę z 25 sołtysami. Na ostatniej sesji rady 16 kwietnia władze gminy najpierw podziękowały ustępującym sołtysom poprzedniej kadencji oraz powitały nowych. Większość z nich nadal będzie rządzić w sołectwach. Specjalne gratulacje otrzymało 10 sołtysów, którzy po raz pierwszy zostali wybrani.

Byli nimi: Mateusz Ruta (Bebelno), Ewa Karólewska (Danków Mały), Marzena Gąsior (Gościencin), Ryszard Karpiński (Konieczno), Sebastian Klimczak (Ludwinów), Ewa Janus (Łachów), Beata Klim (Motyczno), Danuta Skóra (Ogarka), Barbara Sosnowska (Rząbiec) i Janina Solecka (Silpia Duża).

Podziękowanie na piśmie za 5-letnią kadencję, wręczenie zaświadczenie o wyborze na sołtysa – to nie był jedyny prezent tego dnia, jaki otrzymali od władz samorządowych gminy sołtysi. Burmistrz Grzegorz Dziubek zaproponował uchwałę w sprawie podniesienia im wysokości diet ze 150 do 250 złotych na miesiąc. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wiśniewski poszedł jeszcze dalej – chciał dorzucić sołtysom dodatkowe 50 złotych, czyli łącznie mieli otrzymywać 300 złotych.

Skarbnik gminy Dariusz Górski wyjaśnił, że w budżecie nie zabezpieczono dodatkowych pieniędzy na kolejną podwyżkę diet dla sołtysów. Ostatecznie, 12 głosami za Rada Miejska we Włoszczowie przegłosowała uchwałę zaproponowaną przez burmistrza (od głosu wstrzymali się Mirosław Małecki i Anna Błaszczyk).

 

Grzegorz Dziubek – burmistrz Włoszczowy

„Doceniam pracę i trud sołtysów, dlatego zaproponowałem im podwyżkę diet o 100 złotych. Do tej pory mieli 150 złotych. W moim przekonaniu 250 złotych to znacząca kwota – to najwyższa dieta dla sołtysów w powiecie włoszczowskim i ościennych gminach”.

 

Dieta, przypomnijmy, jest zwolniona z podatku (wypłacana w kwocie netto). Stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach rady gminy, naradach oraz kosztów czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. Podstawę wypłaty diety stanowi lista obecności na sesji, naradach, posiedzeniach.

Rafał Banaszek

 

UDOSTĘPNIJ