Rada Powiatu podczas głosowania nad skargą.

Rada uznała jednogłośnie skargę na Zarząd Powiatu za bezzasadną

Radni odrzucili petycję i skargę na działania Zarządu Powiatu, które analizowała ostatnio Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Wyniki analizy dwóch pism, które wpłynęły do Rady Powiatu, przedstawił w poniedziałek na sesji przewodniczący komisji Krzysztof Malinowski.

Po pierwsze, chodziło o petycję radcy prawnego Konrada Łakomego w sprawie wprowadzenia tak zwanej polityki zarządzania konfliktem interesów, która miałyby mieć zastosowanie do radnych powiatowych. Rada nie uwzględniła tego wniosku.

Radni odrzucili też jednogłośnie skargę na działania Zarządu Powiatu w zakresie wyłonienia wykonawcy audytu wewnętrznego, którą uznano za bezzasadną.

/RB/

UDOSTĘPNIJ