Na ostatniej przed wakacjami sesji we włoszczowskim starostwie radni powiatowi udzielili zarządowi wotum zaufania i absolutorium za wykonany budżet.

Radni powiatowi udzielili zarządowi wotum zaufania i absolutorium za budżet. Opozycja pogratulowała ilości zrealizowanych inwestycji

29 czerwca, na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego radni udzieli wotum zaufania zarządowi, a następnie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

W poniedziałek we włoszczowskim starostwie odbyło się pierwsze posiedzenie rady od czasu wybuchu pandemii, zwołane w trybie normalnym (dotychczas sesje były zdalne).

Na początku radni udzieli większością głosów (13 za przy 4 wstrzymujących się) wotum zaufania zarządowi za przedstawiony raport o stanie powiatu za 2019 rok. Chwilę później 16 radnych zagłosowało za udzieleniem zarządowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Przypomnijmy, że dochody powiatu 2019 zrealizowano w około 105 procentach, a wydatki w ponad 93 procentach, czyli więcej powiat zarobił i mniej wydał w ubiegłym roku, niż to planował. Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniosło 6 milionów złotych.

Podczas dyskusji nad absolutorium głos zabierali głównie radni opozycyjni. Narzekali oni, że nie są zapraszani na spotkania organizowane przez władze powiatu na terenach swoich gmin. Starosta Dariusz Czechowski obiecał, że to się zmieni. Radni, którzy rządzili powiatem w ubiegłej kadencji, pogratulowali obecnemu zarządowi dużej ilości zrealizowanych inwestycji.

Przewodniczący rady Zbigniew Matyśkiewicz pogratulował na koniec zarządowi uzyskania absolutorium i poinformował, że była to ostatnia przed wakacjami sesja w starostwie. Radni udają się na odpoczynek. Kolejne posiedzenie planowane jest pod koniec sierpnia lub na początku września.

/RB/

UDOSTĘPNIJ