Uczestnicy projektu Tu mieszkam, tu sprzątam podsumowali tegoroczna akcję w Domu Strażaka w Dobromierzu (fot. Urząd Gminy Kluczewsko).

Rekordowa zbiórka śmieci w ramach akcji Tu mieszkam, tu sprzątam w gminie Kluczewsko

383 worki śmieci zebrało około 900 mieszkańców 25 sołectw gminy Kluczewsko w ramach akcji proekologicznej Tu mieszkam, tu sprzątam.

22 listopada w Dobromierzu obyło się podsumowanie gminnego projektu. Była to już piąta edycja tej akcji, odbywającej się w ramach zadania publicznego Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko Od pomysłu do działania w partnerstwie z gminą Kluczewsko, Komunalnym Usługowym Zakładem Gospodarczym, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem Przedbórz. Trwał od lipca do października.

Głównym jego celem było posprzątanie terenów zielonych naszej gminy, edukacja ekologiczna, czyli propagowanie nawyków segregacji odpadów nie tylko teoretycznie, ale też poprzez działanie. Ostatnim z celów była integracja i aktywizacja mieszkańców. Wszystkie cele zostały zrealizowane – mówiła Edyta Delczyk-Wasela, koordynator projektu, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko.

Poszczególne sołectwa posprzątały najbardziej zaśmiecone miejsca w ich okolicy, to jest leśne ścieżki, tereny rekreacyjne, pobocza dróg. W akcji wzięło udział 25 z 26 sołectw gminy Kluczewsko, to jest około 900 mieszkańców. Zebrano 383 worki śmieci. Więcej, niż w roku ubiegłym.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy poszczególnych miejscowości wykazali się dużą kreatywnością przy organizacji spotkań integracyjnych po przeprowadzonych sprzątaniach.

W sołectwach odbywały się spotkania, na które zapraszani byli na przykład strażacy, którzy demonstrowali wozy bojowe jednostek, były pokazy udzielania pomocy przedmedycznej podczas wypadków. Nie zabrakło wspólnych śpiewów, tańców. Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach akcji, dla których też przygotowano zabawy i konkursy.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ