Małżonkowie z 50-letnim stażem wznoszą toast za swoje zdrowie w Domu weselnym Pelikan w Bukowie.

Rekordowe Złote gody w gminie Krasocin. Jubileusz 50-lecia pożycia świętowało 27 małżeństw

27 par małżeńskich z gminy Krasocin obchodziło 16 grudnia jubileusz 50-lecia wspólnego pożycia. To rekord. Wójt przygotował dla jubilatów kilka niespodzianek.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Domu weselnym Pelikan w Bukowie. Wcześniej małżonkowie uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, którą odprawił proboszcz Bukowy, ksiądz Tadeusz Siciarski.

Po mszy jubilaci udali się do Pelikana. Tutaj powitał ich kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Krasocin Paweł Włodarski. Następnie zespół śpiewaczy Optymiści pod kierownictwem wójta Ireneusza Gliścińskiego, który grał na akordeonie, zaprosił jubilatów na muzyczną podróż do lat ich młodości. Wcześniej wójt zapewnił też oprawę muzyczną mszy świętej w kościele. To był dopiero początek niespodzianek.

Kolejnym punktem uroczystości było dekorowanie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi przez prezydenta Polski. Wręczali je Ireneusz Gliściński z przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Bukowskim. Po raz pierwszy w imieniu wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza podziękowania na ręce małżonków złożył wicestarosta włoszczowski Łukasz Karpiński.

Oprócz medali i podziękowań jubilaci z 50-letnim stażem małżeńskim otrzymali także w prezencie od gminy po róży (panie) oraz ciepłym kocu na zimowe wieczory (panowie). Wzniesiono też toast lampką szampana za ich zdrowie oraz zaprezentowano pokaz multimedialny zdjęć z ich młodzieńczych lat.

/RB/

Jubilaci z gminy Krasocin
Henryk i Zofia Kukla z Jakubowa, Zenon i Sabina Tkacz ze Skorkowa, Marian i Franciszka Haczkiewicz z Bukowy, Henryk i Danuta Chudy z Bukowy, Czesław i Helena Dobosz z Ostrowa, Jan i Barbara Domaradzcy z Zabród, Stanisław i Jadwiga Bartocha z Krasocina, Stanisław i Marianna Młyńczak z Krasocina, Jerzy i Jadwiga Goszczyńscy z Występ, Teodor i Krystyna Rak z Krasocina, Bolesław i Marianna Frączek z Mieczyna, Józef i Barbara Szyndler z Woli Świdzińskiej, Władysław i Elżbieta Zbozień z Bukowy, Bohdan i Bogumiła Dubay z Chotowa, Wiesław i Janina Marcinkowscy z Chotowa, Bogdan i Barbara Górscy z Oleszna, Piotr i Danuta Simlat z Bukowy, Mieczysław i Krystyna Góral z Mieczyna, Tadeusz i Elżbieta Lis z Krasocina, Edward i Wiesława Hajduk z Ciesiel, Bonifacy i Jolanta Kwapisz z Bukowy, Edward i Kazimiera Lis ze Świdna, Bronisław i Barbara Kupczyk ze Skorkowa, Edward i Krystyna Nieckarz z Bukowy, Wiktor i Barbara Bąk z Oleszna, Ryszard i Jadwiga Jamróz z Oleszna, Wiesław i Wiesława Chamera z Ludyni.

 

UDOSTĘPNIJ