Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie ksiądz Mariusz Bakalarz wprowadza relikwie świętego do kościoła w Stanowiskach (fot. Ewa Radolińska).

Relikwie Jana Pawła II w kościołach w Kluczewsku i Stanowiskach. Krew świętego przekazał kardynał Stanisław Dziwisz

11 października w gminie Kluczewsko odbyła się niecodzienna uroczystość – wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do kościołów parafialnych w Kluczewsku i Stanowiskach.

Relikwie pierwszego stopnia w postaci kropli krwi świętego przekazał do parafii gminy Kluczewsko ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Uroczystość stała się ważnym punktem obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, Dnia Papieskiego oraz Dnia Patrona Szkoły.

Mszę świętą koncelebrowali księża Dariusz Gącik – wikariusz generalny Diecezji Kieleckiej, Wiesław Chęcina i Józef Barczyk. Uczestniczyły w niej władze samorządowe gminy, nauczyciele, uczniowie, harcerze, strażacy oraz delegacje wspólnot parafialnych.

Mszy świętej w Kluczewsku ksiądz Dariusz Gącik – wikariusz generalny Diecezji Kieleckiej (fot. Tomasz Dębowski).

Uwieńczeniem uroczystości było przyjęcie przez uczestników błogosławieństwa relikwiami oraz poświęcenie pamiątkowego dębu, potomka Bartka.

Drzewko, które otrzymało imię Jan Paweł II, zostało przekazane delegacji Szkoły Podstawowej imienia świętego Jana Pawła II w Kluczewsku. Zostało ono posadzone 22 października – w Dzień Patrona Szkoły.

W tym samym dniu relikwie wprowadzono też do sąsiedniej parafii Stanowiska. Uroczystości przewodniczył wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ksiądz Mariusz Bakalarz. Mszę świętą koncelebrowali księża Piotr Zaborski, Tadeusz Gacia, Henryk Dziadczyk i Stanisław Stańczyk.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dobromierza, poczty sztandarowe i druhowie strażacy, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej imienia majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim Hubal w Dobromierzu i licznie zgromadzeni wierni. Po uroczystej procesji wierni przyjęli błogosławieństwo relikwiami.

/RB/

UDOSTĘPNIJ