W tym miejscu powstanie nowoczesna hala do rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Rozpoczęła się modernizacja składowiska odpadów Kępny Ług. W ramach projektu powstanie między innymi nowoczesna hala do przetwarzania odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie ogłosiło przetarg na budowę hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia.

Wartość całej inwestycji to prawie 11 milionów złotych, z czego 6,8 miliona stanowi dotacja unijna. Modernizacja składowiska rozpoczęła się wiosną tego roku, a zakończy pod koniec marca 2021. Ma potrwać rok.

Jak mówił burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek, pozytywnych efektów budowy hali będzie bardzo dużo. Powstanie przede wszystkim płyta kompostowa czy system produkcji paliwa do ogrzewania hali, co zdecydowanie poprawi gospodarkę odpadami.

Wiktor Fatyga, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zarządza składowiskiem odpadów komunalnych Kępny Ług potwierdza, że ta inwestycja w sposób znaczący poprawi funkcjonowanie wymienionego obiektu.

Będzie to pierwsza tak duża inwestycja realizowana na terenie naszego składowiska. Zmodernizowana zostanie instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów, rozbudowana instalacja do biologicznego ich przetwarzania oraz powstanie instalacja odgazowania złoża odpadów na kwaterze składowiska – opowiada prezes Wiktor Fatyga.

Jaka będzie z tego korzyść dla spółki?

Proponowana technologia produkcji paliw z odpadowych tworzyw sztucznych jest proekologiczna i charakteryzuje się wysokim stopniem przetworzenia odpadów – od 95 do 98 procent masy wsadowej odpadów zostanie przetworzonych na produkty nadające się powtórnego wykorzystania. Pozostały odpad – tak zwany koksik, który stanowi od 2 do 5 procent masy wsadowej, może również zostać przekazany do dalszego wykorzystania zainteresowanym odbiorcom – informuje prezes PGKiM.

Obecnie na terenie wysypiska Kępny Ług we Włoszczowie budowana jest płyta kompostowa o powierzchni 1000 metrów kwadratowych do biostabilizacji po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Ma być gotowa jeszcze w maju.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ