Prezes żelisławickiej straży Henryk Lech z posłem Bartłomiejem Dorywalskim oraz komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofem Cioskiem (fot. archiwum prywatne).

Strażacy z Żelisławic dostali najwyższe dofinansowanie w województwie na zakup samochodu pożarniczego

380 tysięcy złotych dotacji z Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Żelisławic na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

To było najwyższe dofinansowanie z budżetu państwa, przyznane dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z województwa świętokrzyskiego.

Przekazanie promes odbyło się 8 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Uczestniczył w nim między innymi poseł Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy, który wspierał żelisławickich druhów w pozyskaniu funduszy na zakup samochodu.

14 lipca 2019 roku, podczas jubileuszu 80-lecia tej jednostki, Dorywalski, jako wicewojewoda świętokrzyski publicznie zadeklarował wsparcie dla tego przedsięwzięcia. Podobnie jak wójt Secemina Tadeusz Piekarski.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ma trafić do Żelisławic jeszcze w tym roku – na dniach ma być ogłoszony przetarg na jego zakup.

Będzie to fabrycznie nowy, specjalistyczny pojazd na miarę XXI wieku – z napędem 4×4, wyposażony w wyciągarkę wyciągarką, maszt oświetleniowy oraz motopompą o wysokiej wydajności.

O pozostałe wyposażenie OSP Żelisławice nie musi się martwić, gdyż sukcesywnie, co roku jednostka pozyskiwała nowy sprzęt, finansowany z różnych źródeł, który czeka na przybycie nowego pojazdu.

Samochód pożarniczy będzie kosztował około 800 tysięcy złotych. Złożą się na niego: gmina Secemin – 300 tysięcy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 340 tysięcy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 40 tysięcy oraz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 80 tysięcy.

Bartłomiej Dorywalski – poseł na Sejm

Cieszę się, że mogłem wesprzeć działaniami strażaków z powiatu włoszczowskiego. Wierzę, że ten samochód będzie służył jak najdłużej „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

 

 

 

Damian Krzemiński – naczelnik OSP Żelisławice

Spełniło się wielopokoleniowe marzenie druhów OSP Żelisławice. Obecnie użytkowany pojazd przekroczył już 40 lat i wymaga ciągłych remontów i napraw. W imieniu całego zarządu OSP serdecznie dziękujemy panu posłowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu, komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofowi Cioskowi, wójtowi gminy Secemin Tadeuszowi Piekarskiemu, radnym powiatu włoszczowskiego i gminy Secemin. Deklaruję, że ten pojazd będzie użytkowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta. Będzie służył mieszkańcom gminy Secemin, powiatu włoszczowskiego i województwa świętokrzyskiego.

/RB/

UDOSTĘPNIJ