Studenci medycyny! Możecie składać wnioski o stypendium we włoszczowskim starostwie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów kształcących się na kierunkach medycznych do składania wniosków o przyznanie stypendium wynoszącego 2 tysiące złotych brutto miesięcznie. Wnioski można składać do 12 września.

Stypendium może być przyznawane kandydatowi, który jest studentem piątego albo szóstego roku kształcącym się na kierunku lekarskim, nie powtarza roku, nie korzysta z urlopów oraz – co najważniejsze – zawrze umowę, w której zobowiąże się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy we włoszczowskim szpitalu na okres nie krótszy, niż okres pobierania stypendium. Więcej informacji na stronie biuletynu informacji publicznej starostwa.

/RB/

UDOSTĘPNIJ