Studenci z gminy Włoszczowa! Do 20 października możecie składać wnioski o stypendium. Można dostać 200 złotych na miesiąc

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek zachęca zdolnych studentów z gminy Włoszczowa do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego.

Wypełnione wnioski (pobierz tutaj) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO (pobierz) należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy na pierwszym piętrze (pokój numer 17) w terminie od 1 do 20 października lub przesłać pocztą na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego).

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (zobacz tutaj) o stypendium mogą ubiegać się wyłącznie studenci studiów dziennych w wieku do 25 lat, wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, to jest średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 za dwa ostatnie semestry.

Stypendium wynosi 200 złotych miesięcznie. W ubiegłym roku otrzymało je 11 studentów uczelni wyższych z gminy Włoszczowa.

/RB/