Gospodarze i zaproszeni goście w nowo otwartej świetlicy wiejskiej w Czostkowie.

Świetlica wiejska w Czostkowie otwarta. Wydarzeniu towarzyszył festyn rodzinny z okazji dnia dziecka, matki i ojca

31 maja otwarto uroczyście świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czostkowie. Wydarzeniu towarzyszył festyn rodzinny z okazji dnia dziecka, matki i ojca. Wszystkie atrakcje dla najmłodszych były za darmo.

Imprezę zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, które było inicjatorem wybudowania tego obiektu i jest obecnie jego gospodarzem.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi wicestarosta włoszczowski Łukasz Karpiński, wójt Krasocina Ireneusz Gliściński, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Małgorzata Gusta oraz wizytator Kuratorium Oświaty Sławomir Krzysztofik. Obiekt poświęcił proboszcz parafii Kozłów, ksiądz kanonik Jerzy Korona.

Nowo powstała świetlica, jak opowiadano, ma być sercem życia społecznego i kulturalnego wsi.

– Mamy przepiękny obiekt, ale to się nie stało samo. To panie z miejscowego KGW wzięły na siebie ciężar tej inicjatywy. Z tej świetlicy będą mogły korzystać wszystkie organizacje z Czostkowa. Wierzę, że obiekt będzie tętnił życiem – powiedział wójt Ireneusz Gliściński.

List gratulacyjny i prezent przekazały Kołu Gospodyń Wiejskich władze samorządowe powiatu oraz radna wojewódzka, chwaląc zaangażowanie miejscowych pań.

Ja się bardzo cieszę, że takie obiekty i miejsca powstają w takich wsiach. Ta świetlica jest przepiękna – stwierdziła radna Sejmiku Województwa Małgorzata Gusta, deklarując swoje wsparcie dla pań z Czostkowa. – To wspaniała inwestycja, bardzo potrzebna lokalnej społeczności – dodał wicestarosta Łukasz Karpiński.

Gratuluję tej pięknej świetlicy. Myślę, że posłuży ona wszystkim pokoleniom sołectwa Czostków i gminy Krasocin – powiedział też wizytator Sławomir Krzysztofik.

Na koniec części oficjalnej głos zabrała przewodnicząca koła Dorota Kantarek.


Dorota KANTAREK

W części artystycznej wystąpili na scenie dzieci i młodzież szkolna w przedstawieniu z okazji dnia matki, solistki – Kaja Tomaszewska, Iga Raczyńska, Kinga Celejowska i Lena Świerczyńska, a także zespół ludowy Skorkowianki ze Skorkowa, Kapela Krasocka oraz zespół muzyczny Sextreme z Ogrodzieńca.

Kilka słów o świetlicy w Czostkowie
Decyzja o budowie świetlicy przy Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Czostkowie zapadła na zebraniu wiejskim w 2018 roku, kiedy to mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na wykonanie projektu technicznego. Prace budowlane rozpoczęto wiosną 2020 roku i zaangażowali się w nie najbardziej sołtys Czostkowa i ówczesny radny Gminy Krasocin Sylwester Robak oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem Doroty Kantarek. Obiekt powstał dzięki wielu źródłom finansowania, między innymi funduszom gminnym, dotacjom rządowym i europejskim, darowiznom prywatnym oraz akcjom fundraisingowym, organizowanym przez społeczność sołectwa. Budowa świetlicy kosztowała 878,5 tysiąca złotych, a jej wyposażenie - kolejne 75,5 tysiąca.

/RB/

UDOSTĘPNIJ