Małgorzata Gusta (z prawej) zapewniła obecną na sali młodzież, że drzwi jej gabinetu są otwarte dla młodzieży (fot. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie).

Trudna sytuacja młodzieży na terenie powiatu włoszczowskiego. Nikt nie chce studiować w naszym województwie!

Samorządy powinny wspierać młodych, gdyż to młodzi są naszą przyszłością – stwierdziła członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta podczas debaty w starostwie na temat sytuacji młodzieży w powiecie włoszczowskim.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym odbyło się 29 października. Zorganizowała je Ogólnopolska Federacja Młodych wraz z Fundacją imienia Stefana Artwińskiego, a uczestnikami byli uczniowie włoszczowskich szkół.

Na zaproszenie organizatorów w debacie wzięły również udział członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zdzisława Pośpiech.

Podczas debaty padały między innymi pytania o możliwość nauki i rozwoju osobistego na terenie powiatu i całego województwa oraz o przyszłość młodych na lokalnym rynku pracy. Rozmawiano też o pomysłach na to, jak zatrzymać młodych, aby tu chcieli żyć i pracować.

Małgorzata Gusta – członek Zarządu Powiatu

Wiceprezes Fundacji imienia Stefana Artwińskiego Paweł Kwietniewski zapytał obecnych na sali, gdzie zamierzają studiować. Wszyscy wskazali uczelnie poza województwem świętokrzyskim. To pokazuje, że problem z zatrzymaniem młodych w województwie istnieje.

 

Małgorzata Gusta zapewniła obecną na sali młodzież, że drzwi jej gabinetu oraz pokojów starostów stoją przed młodymi otworem, że cały Zarząd Powiatu jest otwarty na współpracę. Wspomniała również o ofercie skierowanej do młodych mieszkańców, która zostanie przedstawiona na początku przyszłego roku.

/RB/

UDOSTĘPNIJ