Generał Tadeusz Kościuszko (fot. Wikipedia).

Szkoła w Moskorzewie pozyskała 3 tysiące złotych dofinansowania na projekt o Tadeuszu Kościuszce

Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie otrzymał 3 tysiące złotych dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na projekt pod nazwą Tadeusz Kościuszko – nasz bohater narodowy.

Dofinansowanie pozyskała grupa nieformalna złożona z pracowników moskorzewskiej szkoły w składzie: Katarzyna Walasek, Agnieszka Srokosz, Jadwiga Moś wraz ze Stowarzyszeniem Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi, które jest partnerem projektu. To była najwyższa możliwa kwota dotacji w ramach naboru wniosków.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie warsztatów historyczno-teatralnych przygotowujących uczniów do przedstawienia inscenizacji historycznej dotyczącej postaci i wydarzeń związanych z Tadeuszem Kościuszko – opowiadają autorzy projektu.

W tym celu zostaną zakupione stroje historyczne, odbędą się wspomniane warsztaty, a na koniec uroczysta akademia i przemarsz pod Kopiec Kościuszki w Chebdziu. Oczywiście wszystko to będzie możliwe dopiero po ustaniu pandemii.

/RB/

UDOSTĘPNIJ