Z symbolicznym czekiem na tomograf: (od lewej) Bartłomiej Dorywalski, Rafał Krupa i Dariusz Czechowski (fot. Starostwo Powiatowe Włoszczowa).

Szpital we Włoszczowie będzie miał własny tomograf. Pomógł poseł Bartłomiej Dorywalski. Skorzystały też gminy Krasocin i Secemin

1,7 miliona złotych dofinansowania z budżetu państwa otrzyma Szpital imienia Jana Pawła II we Włoszczowie na utworzenie i wyposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej oraz zakup nowoczesnego tomografu. Ale nie tylko szpital powiatowy został doceniony.

Włoszczowski Zespół Opieki Zdrowotnej pozyskał 1,7 miliona złotych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup tomografu. Wniosek o dofinansowanie złożyło Starostwo Powiatowe.

Dariusz Czechowski – starosta włoszczowski

Obecnie nasz szpital korzysta z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie wykonywania i opisu badań tomografii komputerowej, a ceny tych świadczeń wzrosły w okresie pandemii koronawirusa. Zakup nowoczesnego tomografu i wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby pracowni tomografii komputerowej pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Realizacja tego zadania pozwoli też zapewnić pacjentom szybki dostęp do badań diagnostycznych, podniesie poziom życia pacjentów i personelu. Możliwość wykonania tomografii na miejscu wzmocni też poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w trudnych czasach pandemii.

 

Bardzo dziękujemy panu posłowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu za inicjatywę i wsparcie dla naszego szpitala napisał na facebooku dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Rafał Krupa.

 

Zarząd Powiatu dziękuje też za wsparcie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ministrowi Michałowi Cieślakowi oraz posłowi Krzysztofowi Lipcowi.

Warto podkreślić, że dzięki pomocy posła Dorywalskiego udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie tylko dla włoszczowskiego szpitala, ale również dla gmin Krasocin i Secemin.

Krasocin otrzyma 2,5 miliona złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowie i Wielkopolu, natomiast Secemin – 200 tysięcy na kanalizację i wodociąg w Żelisławiczkach i Międzylesiu.

Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać te środki dzięki staraniom pana posła Bartłomieja Dorywalskiego. 2,5 miliona złotych to duży zastrzyk gotówki. Ostateczna kwota, jeśli chodzi o tę inwestycję, będzie znana po przetargu. Liczę, że wyjdzie w granicach około 4 milionów złotych – twierdzi wójt Krasocina Ireneusz Gliściński.

 

Każda złotówka pozyskana z zewnątrz jest dla naszej gminy bardzo ważna. To kwota, za którą można sporo zrobić. Cenimy to i jesteśmy wdzięczni panu posłowi za pomoc – dodaje wójt Secemina Tadeusz Piekarski. Dodajmy, że kanalizacja w Żelisławiczkach i Międzylesiu ma pochłonąć około 7 milionów złotych.

Symboliczne czeki Bartłomiej Dorywalski przekazał wójtom Ireneuszowi Gliścińskiemu i Tadeuszowi Piekarskiemu 1 kwietnia na terenie planowanych inwestycji. Czek na tomograf odebrał dzień wcześniej, 31 marca od starosty włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego i posła Dorywalskiego dyrektor szpitala Rafał Krupa.

12 kwietnia na  sesji Rady Powiatu posłowi Dorywalskiemu podziękowali za pomoc w pozyskaniu dotacji zarówno radni koalicyjni, jak i opozycyjni – Jarosław Krzyżanowski i Zbigniew Matyśkiewicz (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Paweł Strączyński (Polskie Stronnictwo Ludowe).

 

Bartłomiej Dorywalski – poseł na Sejm RP

Cieszę się, że po raz kolejny mogłem wesprzeć nasze samorządy w pozyskaniu dotacji z budżetu państwa, ale w sposób szczególny jestem bardzo zadowolony z pozyskanych środków finansowych na tomograf, bo wiem, jak bardzo jest potrzebny, szczególnie teraz, w tym trudnym czasie pandemii.

 

Rafał Banaszek

 

UDOSTĘPNIJ