Taki komunikat rzuca się w oczy przed wejściem głównym do włoszczowskiego szpitala.

Zakaz odwiedzin chorych w szpitalu, wstrzymane planowe zabiegi na oddziałach, zawieszana działalność ośrodków zdrowia

Od 12 marca dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wprowadził całkowity zakaz odwiedzin chorych w szpitalu w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa. Są kolejne ograniczenia i to nie tylko w szpitalu, ale również w ośrodkach zdrowia.

Od 13 do 20 marca włoszczowski szpital wstrzymał realizację planowych zabiegów na oddziałach ortopedii, chirurgii ogólnej i ginekologii jednego dnia oraz przyjęcia do poradni kardiologicznej.

Później wprowadzono kolejne obostrzenia – wejście główne do szpitala zostało zamknięte. Do budynku można się dostać jedynie wejściem do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (od strony pól).

Wejście do włoszczowskiego szpitala znajduje się od kilku dni od strony Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Po wejściu do budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Swoją działalność zawiesiły także ośrodki zdrowia w powiecie. W gminie Krasocin rejestracja pacjentów odbywa się tylko telefonicznie. Zamiast wizyt, udzielane są teleporady w godzinach pracy przychodni, jedynie w pilnych przypadkach pacjent umawiany jest na konkretną godzinę do lekarza.

U w a g a !
Osoby, które powróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne takie jak: gorączka, kaszel, bóle mięśniowe, duszność i problemy z oddychaniem, powinny bezzwłocznie powiadomić o sytuacji Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dzwoniąc na numer telefonu 41-394-27-41 lub medyczny oddział zakaźny, gdzie otrzymają wsparcie i instrukcje dalszego postępowania.

/RB/

UDOSTĘPNIJ