Powiat włoszczowski pomoże obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu i wyżywieniu do końca września – jest specjalna uchwała rady

29 marca, na wniosek starosty, Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Chodzi o zapewnienie im zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i

Czytaj więcej