Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Włoszczowy za wykonany budżet i wotum zaufania za raport o stanie gminy

20 czerwca Rada Miejska we Włoszczowie jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi absolutorium za wykonany budżet 2023 oraz wotum zaufania za raport o stanie gminy również za ubiegły rok.

Czytaj więcej