Na tej drodze tłuczniowej w Moskorzewie zostanie wylany dywanik asfaltowy w tym roku (fot. Rafał Banaszek).

Termomodernizacja dwóch szkół największą inwestycją w gminie Moskorzew. Nie zabraknie też remontów dróg

Szkoły w Moskorzewie i Chlewicach wreszcie doczekają się termomodernizacji. Wójt podpisał przed Świętami Bożego Narodzenia umowę na duże dofinansowanie unijne. Ale nie tylko te inwestycje będą realizowane w tym roku przez samorząd.

20 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach wójt Moskorzewa Andrzej Walasek podpisał umowę na dofinansowanie termomodernizacji dwóch gminnych szkół w wysokości 2,1 miliona złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały dwuletni projekt opiewa na kwotę 3,8 miliona złotych (pozostałe koszty sfinansuje gmina).

Prace zakładają między innymi docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, wykonanie nowej instalacji odgromowej i modernizację oświetlenia. W szkołach wstawione zostaną też nowe ekologiczne piece na pellet. Zmniejszą się rachunki za prąd i ogrzewanie. Na realizację tej inwestycji moskorzewskie placówki oświatowe czekają od 2018 roku.

Kolejną ważną sprawą będzie przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę nowego ujęcia wody w Chebdziu wraz z rozbudową wodociągu w Chebdziu, Przybyszowie i Lubachowach. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1,5 miliona złotych w latach 2020-2022, z czego Unia Europejska przekaże około 1 milion.

W tym roku rozpocznie się też budowa 61 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy, na co gmina otrzymała ponad 800 tysięcy dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Następną istotną inwestycją będzie przebudowa dwóch gminnych dróg – w Moskorzewie (1 kilometr) oraz w Damianach (600 metrów). Zadania te pochłoną 667 tysięcy złotych, z czego 534 tysiące gmina pozyskała z budżetu państwa (Funduszu Dróg Samorządowych – umowę z wojewodą wójt Moskorzewa również podpisał 20 grudnia). Drogi mają być gotowe do końca maja (przetargu już rozstrzygnięto).

Na tej drodze tłuczniowej w Moskorzewie zostanie wylany dywanik asfaltowy w tym roku (fot. Rafał Banaszek).

Zostając cały czas przy drogach, za kolejne 210 tysięcy złotych zostaną wyremontowane dwa następne odcinki gminne w Moskorzewie o łącznej długości około 1 kilometra. Na ten cel gmina pozyskała również z budżetu państwa (programu usuwania skutków klęsk żywiołowych) 172 tysiące złotych dotacji.

W tym roku zakończy się także trzyletni projekt montażu odnawialnych źródeł energii na posesjach mieszkańców, który pochłonął w całej gminie 567 tysięcy złotych.

Andrzej Walasek – wójt Moskorzewa

Budżet na 2020 rok jest trudny w realizacji, ale jest to przemyślany budżet, gdyż mierzymy siły na zamiary. Będę wdzięczny, jeśli uda nam się go wspólnie zrealizować w całości.

 

 

 

Budżet Moskorzewa w skrócie
Dochody – 12,7 miliona złotych, wydatki – 13,3 miliona (bieżące – 10,6 mln, majątkowe – 2,6 mln), deficyt - 580 tysięcy złotych zostanie pokryty z wolnych środków (kredyt nie jest planowany); największe wydatki: oświata i wychowanie – 3,6 mln, opieka społeczna (w tym program Rodzina plus) – 3,6 mln, administracja publiczna – 1,8 mln; zadłużenie gminy na koniec 2019 – ok. 1,8 mln zł.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ