Takie solary montowane są na domach mieszkalnych w gminie Kluczewsko.

Rozpoczęła się budowa solarów i fotowoltaiki w czterech gminach powiatu włoszczowskiego. Najwięcej powstaje w gminie Kluczewsko

W gminie Kluczewsko powstaje najwięcej solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej ze słońca w powiecie włoszczowskim.

Wszystko dzięki temu, że 12 lipca tego roku władze samorządowe czterech gmin naszego powiatu podpisały w Kluczewsku umowę na montaż solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii dla mieszkańców. Liderem przedsięwzięcia jest gmina Kluczewsko, która realizuje projekt unijny w imieniu czterech wspomnianych samorządów.

Łączna wartość inwestycji to 3,25 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1,75 miliona, a wkład własny gmin – 1,5 miliona złotych. W ramach tego projektu w czterech gminach powiatu włoszczowskiego powstanie łącznie 138 solarów oraz 126 instalacji fotowoltaicznych. 

Ilość solarów i fotowoltaiki w poszczególnych gminach powiatu włoszczowskiego.

Przedsięwzięcie na celu produkcję ciepła, ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstw domowych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie cen prądu oraz ochronę środowiska.

Urządzenia montują firmy Ekoen PV z Dąbrowy Górniczej z bogatym doświadczeniem w montażu fotowoltaiki w kraju i za granicą oraz FlexipowerGroup z Woli Zaradzyńskiej, specjalizująca się w montowaniu solarnych systemów grzewczych. Całe zadanie ma być zrealizowane do końca roku.

Z projektu, jak podkreślają władze gminy, skorzystają osoby, które zgłosiły chęć udziału w nim, złożyły wymagane deklaracje i podpisały umowy ze swoimi gminami. Właściciele gospodarstw domowych pokrywają około 40 procent kosztów całej inwestycji.

Rafał Pałka – wójt Kluczewska

“Najważniejsze jest to, że projekt będzie bezpośrednio skierowany dla mieszkańca. To cieszy, gdyż jest to wymierna korzyść w kieszeniach naszych mieszkańców”.

 

 

 

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ