Największe dofinansowanie w powiecie włoszczowskim w wysokości około 725 tysięcy złotych otrzymała gmina Secemin; na zdjęciu wójt Tadeusz Piekarski z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i członkiem Zarządu Województwa Markiem Bogusławskim (fot. Urząd Marszałkowski Kielce).

Cztery gminy z naszego powiatu otrzymały po około pół miliona złotych na infrastrukturę sportową i doposażenie pracowni szkolnych

Cztery gminy z powiatu włoszczowskiego – Krasocin, Kluczewsko, Secemin i Radków dostały po około 500 tysięcy złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rozbudowę boisk, sal gimnastycznych, budowę siłowni zewnętrznych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych.

Umowy z naszymi wójtami podpisali we wtorek, 4 czerwca w jędrzejowskim Centrum Kultury marszałek województwa Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski. Towarzyszył im też radny sejmiku Artur Konarski z gminy Moskorzew.

Gmina Krasocin otrzymała 423 tysiące złotych dotacji (cały projekt opiewa na ponad 607 tysięcy) na doposażenie pracowni dydaktycznych w sześciu swoich szkołach podstawowych oraz budowę dwóch „zielonych sal gimnastycznych” (siłowni plenerowych) przy placówkach oświatowych w Olesznie i Czostkowie.

W ramach budowy „zielonych sal” przewidziano między innymi montaż sześciu urządzeń, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych, urządzeń do gier edukacyjnych, ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.

Gmina Krasocin, którą reprezentował wójt Ireneusz Gliściński, otrzymała 423 tysiące złotych unijnego wsparcia dla swoich szkół (fot. Urząd Marszałkowski Kielce).

Pozostała część dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia do pracowni matematycznej, chemicznej i fizycznej w szkole w Krasocinie, wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej, matematycznej, fizycznej, geograficznej i przyrodniczej w Bukowie, wyposażenie pracowni chemicznej, matematycznej, geograficznej i biologicznej w Cieślach, wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej i matematycznej w Mieczynie, wyposażenie pracowni matematycznej i biologiczno-chemicznej w Olesznie oraz wyposażenie pracowni matematycznej w Czostkowie.

Gmina Kluczewsko pozyskała 570 tysięcy złotych z Unii Europejskiej na przebudowę boiska wraz z bieżnią przy szkole w Dobromierzu oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół w celu wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych. Cały projekt pochłonie 712,7 tysiąca złotych.

Kolejna nasza gmina – Secemin dostała około 500 tysięcy złotych dofinansowania (całe zadanie będzie kosztować 724,4 tysiąca), za które rozbuduje boisko przy szkole w Żelisławicach oraz doposaży placówki w Seceminie i Żelisławicach w pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-przyrodniczej i informatycznej. Projekt ten jest ujęty w „Programie Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023”.

Trzecia gmina z powiatu włoszczowskiego – Radków również pozyskała z Unii Europejskiej pół milion złotych (cały projekt opiewa na 718 tysięcy) z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej przy jedynej w gminie szkole podstawowej oraz na zakup pomocy do pracowni matematycznej i przyrodniczej.

Dzięki temu w radkowskiej szkole mają być wprowadzone nowe metody nauczania (między innymi e-learning, zajęcia metodą eksperymentu, czy lekcje w terenie).

Wójt Radkowa Jarosław Dominik odebrał promesę unijną w wysokości 500 tysięcy złotych (fot. Urząd Marszałkowski Kielce).

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ