Promocja książki w Kozłowie: (od lewej) Aleksandra Więckowicz z KGW i autorzy - Adam Malicki i Anna Błachucka (fot. Michał Staniaszek).

„Tułacze losy” – najnowsza książka o wspomnieniach bohatera powstania styczniowego z Kozłowa

Ukazała się nowa książka o tematyce regionalnej pod tytułem „Tułacze losy” autorstwa Anny Błachuckiej i Adama Malickiego, zawierająca wspomnienia Napoleona Zygmunta Rzewuskiego -  bohatera powstania styczniowego.

Napoleon Zygmunt Rzewuski pochodził z nieodległego Kozłowa koło Ludyni. To nieco zapomniany bohater powstania styczniowego, który walczył w naszych okolicach. W jego wspomnieniach wielokrotnie wymieniana jest Włoszczowa i pozostałe miejscowości naszego regionu.

Niektóre ze wzmianek są szczególnie interesujące, jak na przykład opis ucieczki powstańczego dowódcy z carskiego aresztu we Włoszczowie, czy śmierci kuzyna Stefana Żeromskiego pod Seceminem – opowiada Michał Staniaszek z Włoszczowy, wydawca publikacji.

650-stronicową książkę, zawierająca kilkaset rycin, map, zdjęć i skanów dokumentów wydrukowała włoszczowska drukarnia Kontur. Tam też jest do nabycia w cenie 80 złotych. Wydanie książki Anny Błachuckiej i Adama Malickiego sfinansowało Koło Gospodyń Wiejskich My Kozłowianki z Kozłowa (gmina Małogoszcz).

/RB/

Tak wygląda książka o wspomnieniach bohatera powstania styczniowego z Kozłowa (fot. Michał Staniaszek).